Obavijest proizvođačima lijeske

U nasadima lijeske u kišnim periodima postoji mogućnost razvoja bolesti truleži ploda (Monilinia, Botrytis) i pjegavosti lista (Gnomonia leptostyla). Za zaštitu od navedenih bolesti preporuča se primijeniti pripravak: Signum ili Systhane 20 EW.

Obzirom da vremenske prilike pogoduju razvoju pepelnice lijeske (Phyllactinia coryli), za suzbijanje navedenim pripravcima mogu se dodati: Cosavet DF ili Kumulus DF ili Microthiol special disperss.

Najopasniji štetnik koji čini najveće štete u nasadima lijeske je ljeskotoč (Curculio nucum). Pipa dugačka tanka rila, crvenkastosmeđe boje tijela dugog 6-9 mm. Odrasli oblici prezime u tlu, javljaju se od svibnja do kolovoza. Osim što je uzročnik otpadanja plodova i crvljivosti lješnjaka, ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima.

U nasadima lijeske osim ljeskotoča, mogu se javiti problemi i sa lisnim ušima ( Aphididae), smeđim i zelenim listojedom (Phyllobius spp. ), lijeskovom strizibubom (Oberea linearis) te stjenicama (Gonocerus, Piezidorus, Palomena, Piezodorus, Nezara, Dolycoris i dr.).

Vlasnicima nasada lijeske preporuča se da tijekom vegetacije obavljaju preglede na prisutnost navedenih štetnika.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi: Movento, Laser, Decis 100 EC, Scatto, Rottor super i Demetrina 25 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis