Obavijest vinogradarima

Zbog nestabilnih vremenskih prilika koje vladaju vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv crne pjegavosti ( Phomopsis viticola), peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

Preporučuju se pripravci na bazi

  • Folpeta ( Folpan 80 WG, Futura 50 )
  • Folpet i azoksistrobina ( Univerzalis)
  • Fosetila i folpeta ( Mikal Flash WG, Mikal Premium F)
  • ili neki drugi pripravci.

 Protiv pepelnice preporučujemo  pripravke na bazi sumpora ili neki drugi preparat.

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                marina.kocijancic@mps.hr

 

Pripremi za ispis