Obavijest vinogradarima

Vinova loza je ovisno o položaju i sorti u razvojnim stadijima od prvih listića do izboja duljine desetak centimetara.  Po prognozi, kišno razdoblje prestati će tek pred kraj tjedna. U takvim uvjetima još uvijek se može ostvariti infekcija crnom pjegavošću  (Phomopsis viticola)– prema podacima agrometeoroloških stanica infekcija je ostvarena 16.05.

Suma srednjih dnevnih temperatura većih od 8 °C  prešla je 190 °C  te se očekuju prve primarne infekcije plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola).  U zaštiti se mogu koristiti preventivni preparati kao što su Dithane M-45, Pinozeb; Pennozeb 75 DG,Poliram DF, Solofol, Delan Pro,  Ampexio (preventivni fungicid koji može biti kurativan ako se upotrijebi 24 sata poslije infekcije)  i drugi, međutim zbog izrazito kišnog razdoblja uputnije je koristiti sistemične preparate kao što su Ridomil gold MZ pepite (registracija mu ističe 04.07.2021., krajnji rok za prodaju zaliha je 4.10.2021., krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.), Mikal flach, Mikal Premium F , Curzate F, Universalis ili Quadris.

Od zadnje preporuke prošlo je 7 dana, ali su u međuvremenu ostvareni uvjeti za infekciju pepelnicom (Unicinula necator)  14.05. i 16.05. Preporučeni preparati su: Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Talendo, VIvando, Folicur EW, Domark 40 ME, Karathane Gold 350 EC, Stroby WG i drugi.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis