Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

U zadnjih osam dana agroklimatske stanice zabilježile su veće količine oborina na području Karlovačke županije. Zabilježeno je više infekcija čađavom krastavošću (Venturia inequalis). U nasadima je potrebno po prestanku oborina  napraviti zaštitu primjenom fungicida sistemičnog djelovanja. Dozvoljeni preparati su: Argo, Indar 5 EW, Score, Difcor, Pencozeb 75 DG, Star 80, Delan 700 DG, Delan Pro, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan i dr. S obzirom na činjenicu da su najavljene i dalje oborine preporuča se pripravcima dodati preparate za preventivnu zaštitu kao što su :  Dithane M- 45, Dithane DG Neotec, Pinnozeb M- 45 , Manfil, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor i sl.

Ostvarili su se uvjeti za infekciju pepelnicom.  Preporučeni pripravci su: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel, Luna experience koji imaju učinak i na čađavu krastavost.

S većom količinom oborina i višim temperaturama očekivano je veći napad lisnih uši, moguće je primijeniti  Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

U nasadima krušaka potrebno je utvrditi prisutnost ličinki i jaja kruškine buhe (Psylla pyri). Ako se potvrdi prisutnost moguće je primijeniti: Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

                                                                  Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

Pripremi za ispis