Obavijest proizvođačima krumpira

Površine zasađene krumpirima su u fazi nicanja. Nakon nicanja krumpira, pri visini rasta 5-20 cm, još uvijek možete provesti zaštitu krumpira od korova. Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koje imate na proizvodnoj parceli.

Suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u nasadu krumpira visine 5 – 10 cm može se provesti herbicidima: Sencor WG 70, Sencor SC 600,  Metriphar WG, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mistral 70 WG, Sharmetrin u količini 0,5 – 0,75 kg/ha. Navedeni pripravci ne smiju se koristiti na ranim sortama krumpira (Jerla i dr.).

Za suzbijanje širokolisnih korova do 4 lista krumpira može se koristiti Basagran 480. Nakon primjene ovog pripravaka ne smije padati kiša barem 6 sati, također je preporuka ne tretirati pri jakim rosama. Kod primjene pri višim temperaturama od 25 ⁰C može doći do prolazne fitotoksičnosti.

U nasadu krumpira visine 10-20 cm može se primijeniti pripravak Tarot 25 DF, Trawel, Magnum WG uz dodatak okvašivača Trenda za suzbijanje jedno i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Kako bi se proširio spektar djelovanja na veći broj korova moguća je njihova primjena u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina npr. Sencor WG 70, Metriphar WG, Scorpio 70 WG i dr. (u kombinaciji herbicida preporuka je ne koristiti okvašivač). Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Za suzbijanje travnih korova djelotvorni su pripravci: Focus Ultra, Select super, Fusilade forte, Fusilade Max, Secure, Pantera QT, Leopard 5, Targa, Gepard 050 EC, Wish Top. Ne primjenjivati u usjevima mladog i sjemenskog krumpira. Preporuča se uz ove herbicide koristiti okvašivač.

 

Pripravci su djelotvorniji ako su jednogodišnji travni korovi u fazi 3-5 listova, a višegodišnji u visini 15-30 cm.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis