Obavijest proizvođačima ozime pšenice o završnoj zaštiti klasja i vršnog lišća

Sredinom mjeseca ožujka (15.03. o.g.) upućena je preporuka proizvođačima ozime pšenice i ječma o potrebama suzbijanja uzročnika bolesti krajem zimskog razdoblja! Početkom zadnje dekade mjeseca travnja o.g. (22.4. 2021.) proizvođačima ozimog ječma je ponovno upućena preporuka radi završne zaštite klasja i vršnog lišća od uzročnika bolesti i štetnika.

Raspored oborina od početka 2021. bilo je vrlo nejednolik: u prva tri mjeseca (siječanj, veljača i ožujak 2021.) zabilježili smo u središnjem dijelu Međimurja 74,2 mm oborina (42,3 % manje od višegodišnjeg očekivanja)! Naprotiv, uvjeti zabilježeni od druge polovice mjeseca travnja i tijekom prve dvije dekade mjeseca svibnja o.g. (vidi Tablice 1. i 2.) vrlo su povoljni za rast i razvoj ozimih žitarica, ali također za dominantne uzročnike bolesti (Septoria, Pyrenophora, Puccinia i dr.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti ozime pšenice tijekom proteklog mjeseca travnja 2021. godine na lokalitetima zapadnog i središnjeg dijela, te uz riječne doline u istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

travanj 2021.

Vlaženje lišća (min)

travanj 2021.

Vlažnost zraka (%) travanj 2021. Prosječna temperatura travanj 2021.
Železna Gora 47,8 mm 7.315 minuta 67,38 8,67°C
Belica 50,8 mm 6.390 minuta 68,09 8,97°C
Mursko Središće 45,8 mm 10.950 minuta 72,71 8,85°C
Novakovec 33,8 mm 9.340 minuta 72,75 8,51°C
Kotoriba 48,0 mm 6.205 minuta 68,00 9,10°C
Donja Dubrava 42,8 mm 11.485 minuta 70,13 9,02°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

Zbog prohladnog proteklog mjeseca travnja (mjesečna temperatura -1,8°C niža od očekivanja) i ranijeg nedostatka oborine (siječnja, veljača, ožujak 2021.) tek ovih dana započinje klasanje nekih sorti ozime pšenice, što je 12-14 dana kasnije nego proteklih sezona!

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti ozime pšenice tijekom prve dvije dekade mjeseca svibnja 2021. godine na lokalitetima zapadnog i središnjeg dijela, te uz riječne doline u istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-17.5. 2021.

Vlaženje lišća (min)

1.-17.5. (6.00 h) 2021.

Vlažnost zraka (%) 1.-17.5. (6.00) 2021. Prosječna temperatura zraka za 1.-17.5. 2021.
Železna Gora 54,0 mm 4.950 minuta 74,43 13,98°C
Belica 82,4 mm 4.430 minuta 78,50 14,21°C
Mursko Središće 54,4 mm 7.505 minuta 77,42 14,29°C
Novakovec 58,8 mm 5.985 minuta 80,65 13,82°C
Donja Dubrava 63,0 mm 9.570 minuta 76,42 14,40°C
Kotoriba 89,2 mm 6.380 minuta 74,00 14,28°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

VAŽNO: Na nekim je mjernim mjestima u Međimurju kiša padala tijekom 11 dana u proteklom svibanjskom razdoblju! Kišu očekujemo još danas i naredna dva dana (25-35 mm)! Jutarnje že temperature u narednim danima biti 7-10°C a najviše dnevne 17-23°C! Moguće su dugotrajne jutarnje rose i magle uz riječne doline!

U proteklih smo šest sezona, ovisno o količini i rasporedu oborina, bilježili vrlo različiti intenzitet pojave različitih uzročnika bolesti ozimih žitarica (npr. Septoria, Puccinia, Rynchosporium, Pyrenophora). Vrlo jake epifitocije bolesti smo zabilježili tijekom 2014., 2018. i 2019. sezone, dok je naprotiv u 2015., 2017. i 2021. štetnost od uzročnika bolesti ozimih žitarica bila značajno manja! Stoga je ovisno o količini i rasporedu oborina, te osjetljivosti sorata, u proteklih pet sezona bilo potrebno aplicirati 1-3 usmjerene zaštite ozimih žitarica radi suzbijanja uzročnika bolesti. Ove godine očekujemo jaču pojavu i razvoj uzročnika bolesti na slabije zaštićenom lišću i klasju ozime pšenice!

Prije početka samog klasanja na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija (npr. Anica, Bubnjar, Darija, El Nino, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Silvija, TataMata, Vulkan i dr.) u pravilu pronalazimo znakove smeđe pjegavosti (Septoria) i moguće žute hrđe (Puccinia) (naročito uz lokalitete blizu riječnih dolina Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga od rose i/ili magle). Na sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Antigua, Atlon, Basmati, Bologna, Calisol, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Macaron, Lenox, Ludwig, Sofru,, Sofolk, Soisson, Tenor, Viriato i dr.) u pravilu pronalazimo prve znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis). Jača pojava bolesti je prema iskustvima iz ranijih sezona očitana na poljima koja su zasijana u ranijim rokovima sjetve (još ovisi o plodoredu i (ne)korištenju “farmerskog” sjemena)!

Ovisno o izboru fungicida i mjerama zaštite provedenim u drugoj pomovici ožujka i/ili početkom travnja o.g. pojava i stupanj zaraze ovih bolesti različita je od parcele do parcele!

Nakon klasanja i početkom cvatnje preporučujemo obaviti završne zaštite ozime pšenice od uzročnika bolesti primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Izbor registriranih fungicida prilagoditi dominantnim uzročnicima bolesti ozime pšenice, a prema osjetljivosti odabranih sorata (vidi Tablicu 2.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tablica32. Višegodišnja iskustva pojave najvažnijih uzročnika bolesti ozime pšenice prilagođeno prema skupinama sorata domaćeg ili stranog podrijetla:

Razvojni stadij ozime pšenice Sorte pšenice Skupine bolesti
 

razvoj vlati

 

 

“domaće” sorte*

 

Septoria, Puccinia, Erysiphe
 

“strane” sorte**

 

Pyrenophora

klasanje  

sve sorte (“domaće” i “strane”)

Fusarium i druge bolesti (npr. Puccinia, Septoria, Erysiphe, Pyrenophora)!

*neke “domaće” sorte: Anica, Bubnjar, Darija, El Nino, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Silvija, TataMata, Vulkan i dr.

**neke “strane” sorte: Apache, Antigua, Atlon, Basmati, Bologna, Calisol, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Macaron, Lenox, Ludwig, Sofru,, Sofolk, Soisson, Tenor, Viriato i dr.

Kao i proteklih sezona, sukladno Kodeksu otkupa žitarica i uljarica prilikom otkupa pšenice u žetvi 2021. sezone biti će primjenjivani razredi kvalitete pri čemu će postotak proteina u zrnu značajno utjecati na postignutu cijenu. Na kvalitetu zrna pšenice u žetvi od presudne je važnosti izbor sorte, razvoj vremenskih uvjete tijekom razdoblja vegetacije usjeva i primijenjena agrotehnika (npr. gnojidba, zdravstvena zaštita od neželjenih organizama). Uz sve mjere zaštite, prema višegodišnjim procjenama prosječni gubitci od štetnih organizama u hrvatskoj proizvodnji ozime pšenice iznose čak 27 %!

Poznato je da struka već godinama proizvođačima pšenice preporučuje nakon klasanja što duže sačuvati zdravstveno ispravnim gornji i vodoravno prema zemlji položeni list i klas, kako bi dobili što veće, kvalitetnije i zdravstveno ispravne urode pšenice. Zbog razvoja biljnih bolesti na žitaricama, štete se u Europi procjenjuju 13,7-16,3 %, a višegodišnji pokusi provedeni u našoj zemlji potvrđuju da kompleks bolesti gornjeg lista i klasa (pepelnica, pjegavost lišća, smeđa pjegavost pljevica i palež klasa) može umanjiti urode pšenice 321 do 900 kg/ha.

Stoga proizvođačima ozime pšenice u narednom razdoblju preporučujemo pratiti pojavu klasanja i početak cvatnje, te obaviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika bolesti vršnog lišća i klasja!

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica (Puccinia, Erysiphe, Septoria, Fusarium, Pyrenophora) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Koristiti veće propisane doze ili količine navedenih fungicida. Pri završnom suzbijanju bolesti pšenice početkom cvatnje formiranog klasja potrebno je utrošiti barem 350-450 litara škropiva/ha, moguće je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja! Većina fungicida imaju propisanu karencu za žitarice 35-49 dana.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Također, redovito provjeravati prvu pojavu i stupanj zaraženosti usjeva lisnim ušima i ličinkama crvenog žitnog balca ili leme (Oulema melanopus) i žitnim stjenicama, te po potrebi istovremeno primijeniti neki od dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Od početka ovog tjedna pronalazimo prve ličinke leme ili crvenog žitnog balca (rast temperaturama zraka u narednim danima pogodovat će njihovom bržem razvoju)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je zabilježena rezistentnost 84,6 % testiranih populacija)! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Istovremeno sa fungicidima i insekticidima mogu se koristiti i većina vodo-topivih hranjiva s naglašenim sadržajem amino- i huminskih kiselina, te mineralnih hranjiva fosfora i kalija, odnosno mikro-elemenata (bakar-mangan-cink). 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis