Obavijest ratarima

Pregledom usjeva žitarica na pojedinim lokalitetima primijećena je pojava bolesti.

Povećanjem dnevnih temparatura zraka i uz količine kiše koja je pala prethodnih dana, a najavljene su i nove oborine u narednom periodu, javljaju se povoljni uvjeti za daljnjim širenjem bolesti.

Najčešće bolesti su pepelnica (Blumeria graminis) na pšenici i ječmu, hrđa (Puccinia graminis) na pšenici, ječmu i zobi, siva i mrežasta pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres), te smeđa lisna pjegavost (Septoria tritici) i žuto smeđa pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na pšenici.

Zaštita protiv ovih bolesti preporuča se provesti i prije nego se uoče simptomi ili u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida ovisno o vrsti žitarice i njezinoj fenofazi razvoja: Topsin M 500 SC, Elatus Plus, Elatus Era, Priaxor EC, Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Azaka, Zakeo Xtra, Tazer, Azocip, AM EKS, Comrade, Seguris XTR, Custodia, Retengo, Ascra Xpro, Seguris Era, Proline, Curbatur 250 EC, Impact 25 SC, Pointer, Caranba, Folicur EW 250, Zantra,Tebusha25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, Riza, Ulysses, Magnello, Prosaro 250 EC, Domark 40 ME, Yamato, Revistar, Falcon Forte, Mirage 45 EC, Faxer, Zamir, Opera*, Opera Max*, Duett Ultra*, Controlon*, Opis Team*, Shavit 250 EC*, Falcon EC 460*

 *registracija istekla, krajnji rok za primjenu zaliha je 31.10.2021.; 28.02.2022.

 Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis