POSJET RAVNATELJICE UPRAVE KRIŽEVAČKIM STOČARIMA

Radnim posjetom ravnateljice Uprave Jelene Đugum Koprivničko-križevačkoj županiji upriličen je obilazak vrijednih stočarskih uzora na područja Križevaca uz sastanke o značajnim temama u govedarstvu, svinjogojstvu te preradi mesa na PG-u.

Križevci i područje četiriju susjednih općina koje mu gravitiraju jedan je od terena s najvećim brojem poljoprivrednih gospodarstava, osobito stočarskih, po jedinici površine. Stoga ne čudi da su obradive zemljišne površine ovdje zlata vrijedne. Sektor za stručno savjetovanje u poljoprivredi Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede pripremio je terenski obilazak i radne sastanke ravnateljice Uprave doc. dr. sc. Jelene Đugum s istaknutim stočarskim gospodarstvima tog kraja. U obilasku i sastancima, osim ravnateljice, sudjelovali su i voditelj Službe za stručnu podršku u Koprivničko-križevačkoj županiji Slavko Kopilović te voditelj Službe za savjetovanje u animalnoj proizvodnji mr. sc. Dario Zagorec.

Vrijedi podsjetiti da hrvatska agronomska struka vuče korijenje iz današnjeg Visokog gospodarskog učilišta Križevci, i to još iz davne 1860. otkada ono neprekidno djeluje. Kontinuitet obrazovanja u području poljoprivrede temelji se na bogatoj tradiciji najstarijeg poljoprivrednog i šumarskog učilišta u jugoistočnoj Europi osnovano pod imenom Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište. Ono je bilo kolijevka i temelj nekoliko fakulteta i znanstveno-stručnih ustanova, primjerice Poljoprivredno-šumarskog i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Bakteriološkog zavoda 1901. godine, današnjeg Veterinarskog zavoda Križevci koji je pak danas u sastavu Hrvatskog veterinarskog instituta. Ne zaboravimo i Srednju gospodarsku školu s dva vrsna praktikuma, govedarskog i mljekarskog. Danas u Križevcima djeluje i  Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda sa Središnjim laboratorijem za kontrolu kvalitete mlijeka, meda i stočne hrane unutar Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Stoga ne iznenađuje da Križevci s okolicom prednjače u broju PG-ova, broju stoke te broju preradbenih jedinica mlijeka i mesa u odnosu na ostala područja RH. S obzirom na potrebe poljoprivrednika za savjetničkim uslugama spomenutog područja, u uredu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede u Križevcima, ali i uredima cijele Koprivničko-križevačke županije, rade službenici koji su vrsni stručnjaci i traženi specijalisti.  Križevci imaju ured Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, a sjedište su i mnogobrojnih udruga te saveza poljoprivrednika i uzgajivača. Ured APPRRR-a iz Križevaca preseljen je prije više godina u Koprivnicu pa djelatnici naše Uprave, osobitim naporima nadomještaju taj nedostatak.

OPG Premrl: izuzetan primjer svinjogojske proizvodnje i prerade na OPG-u

 

OPG Premrl nije slučajno izabran za terenski posjet ravnateljice Uprave. Gospodarstvo je jedinstveno po tome što se bavi uzgojem i tovom svinja. Posjeduju objekte za uzgoj svinja: krmačarnik, prasilište, odgajalište te tovilište kapaciteta 500 grla. Proizvodni kapacitet farme trenutno je 90 krmača, i to pasmine landras, te križanki landrasa i velikog jorkšira. U praksi krmače križane s pietrenom ili durokom daju meso odlične kvalitete. Godišnje tove oko 1.400 tovljenika iz vlastitog uzgoja koje su do nedavno prodavali mesnoj industriji i manjim privatnim klaonicama. No, to se promijenilo otkada su 2019. godine na svom gospodarstvu registrirali preradu proizvedenog mesa te proizvodnju i prodaju vlastitih suhomesnatih proizvoda. Također su registrirali i otvorili vlastitu mesnicu na OPG-u. Prema veličini stočnog fonda i ostvarenim proizvodnim rezultatima u uzgoju svinja za rasplod i tov, OPG Premrl ubraja se u veća i vrlo uspješna gospodarstva. Treba napomenuti da su sinovi Siniša i Saša završetkom srednjoškolskog poljoprivrednog obrazovanja stekli zvanje,  kvalifikaciju i stručnosti za rad te su dodatno završili i specijalističke tečajeve u području svinjogojstva. Nakon što je ravnateljica Uprave Jelena Đugum obišla objekt za preradu mesa i mesnicu, nije krila zadovoljstvo viđenim. Čestitala je Dragutinu Premrlu te svim članovima obitelji na dosegnutoj visokoj razini proizvodnje te dosadašnjim uspjesima. Treba spomenuti da je gospodarstvo korisnik znaka „Meso hrvatskih farmi – svinjsko meso” kao dokaz kontroliranog podrijetla mesa.

 

OPG Hubzin – primjer uspješnog planiranja

Drugo istaknuto stočarsko gospodarstvo, OPG Hubzin Miroslav koje je posjetila ravnateljica Uprave Jelena Đugum, smješteno je u Kalničkom prigorju, u selu Čabrajima, administrativno područje Grada Križevci. OPG Hubzin bavi se proizvodnjom mlijeka, uzgojem krava i junica simentalske pasmine u čemu sudjeluje cijela obitelj. Postoji tradicija uzgoja i proizvodnje s kontinuiranim unaprjeđivanjem stada i tehnologije. Gospodarstvo je karakteristično po tome što je tijekom svog razvoja investiralo u tehnologiju iz vlastitih izvora bez zaduživanja a odavno su uvidjeli da je znanje temelj razvoja. Dobre temelje počeli su stvarati nakon 2000. godine uz odličnu suradnju sa svim stručnim službama, osobito s tadašnjom Poljoprivrednom savjetodavnom službom. Nedvojbeno najveća investicija bila je ulaganje u znanje dviju kćeri koje su se kroz studij na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima (smjer stočarstvo) osposobljavale za samostalno vođenje gospodarstva i proizvodnju mlijeka. Jedna od njih, Martina, mlada je poljoprivrednica s primjerenom naobrazbom i uz neograničenu podršku roditelja bit će nositeljica daljnjeg razvoja. Prošle su godine prošli na natječaju PRR (operacija 4.1.3.) te je upravo završena investicija u obnovljive izvore energije postavljanjem fotonaponske elektrane/solarnih panela snage 25 kW. Proizvedena energija koristit će se na gospodarstvu u procesu proizvodnje.

 

Uz proizvodnju mlijeka kao osnovnu djelatnost, bave se uzgojem junica za remont stada te tovom junadi. Prosjek proizvodnje simentalskih krava u standardnoj laktaciji iznosi oko 7.500 kg. Ukupan broj grla na farmi je oko 50. Za proizvodne rezultate zaslužno je kvalitetno provođenje svih potrebnih agrotehničkih mjera u proizvodnji voluminozne krme. U tome je ključan izvanredan spoj struke, znanja i entuzijazma što je uz završeni studij kćeri, od neprocjenjive vrijednosti za uspješnu budućnost gospodarstva Hubzin. Danas obitelj Hubzin može biti hrvatski primjer njegovanja tradicije, korištenja modernih tehnologija i ulaganja u znanje svoje djece tijekom školovanja. Gospodarstvo je danas odličan primjer skladnog odnosa proizvodnje krme i mlijeka te primjer uspješnog planiranja i pametnih investicija. Iako bivši predsjednik Udruge uzgajivača simentalskog goveda Križevci, Miroslav je svim uzgajivačima uzor kako se to radi na OPG-u. Čestitkom cijeloj obitelji potvrdila je to na kraju radne posjete i ravnateljica Uprave za stručnu podršku Jelena Đugum.

 

 

Radni posjet ravnateljice Uprave Jelene Đugum Koprivničko-križevačkoj županiji završen je obilaskom Ureda Službe u Križevcima te sastankom u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnici Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici.

mr. sc. Dario Zagorec

Pripremi za ispis