Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Prema podacima agrometeoroloških stanica na području Karlovačke županije između 27.04. i 06.05. zabilježeno je više srednjih do jakih infekcija s čađavom krastavošću jabuke (Venturia inequalis) i čađavom krastavošću kruške.  U tijeku današnjeg dana pala je  veća količina oborina što će pogodovati razvoju infekcije.

Po prestanku oborina potrebno je provesti kurativnu zaštitu preparatima sistemičnog djelovanja – Score 25 EC , Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus, Indar 5 EW. Navedeni preparati pružaju zaštitu i od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se koristiti preparati na bazi sumpora.

Da bi se produžilo djelovanje navedenih fungicidima, potrebno im je dodati preparate kontaktnog djelovanja – Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinnozeb M – 45 , Manfil 75 WG, Star 80 WP, Pennozeb 75 DG, Mankozeb Indofil 80 WD, Chorus 75 WG Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Castor, Kaptan 80 WG Scab 80 WG, Caption 80 WG, Polyram.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

                                                                  Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

Pripremi za ispis