Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike tijekom ovoga tjedna kao i prognoza za vikend pogodovati će razvoju najznačajnijih patogena na novonastalim izbojima. Savjetuje se stoga preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Efikasnu zaštitu možete postići korištenjem jednog od slijedećih pripravaka:

Protiv crne pjegavosti to je: Delan 700 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF, Mankozeb, Dithane M-45, Antracol WG 70 i sl.

Korišteno sredstvo obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPS (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Pripremi za ispis