Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke je prošlo 13 dana. Obilaskom i pregledom nasada vinove loze utvrđeno je da se vinova loza nalazi u fazi pojave prvih listića. U početnim razvojnim stadijima od pojave prvih listića vinova loza je jako osjetljiva na infekcije crnom pjegavosti (Phomopsis viticola).

Za borbu protiv spomenute bolesti koristiti jedan od pripravaka: DITHANE M-45, PINOZEB M-45, PENNCOZEB 75 DG, DELAN PRO, POLYRAM DF, SOLOFOL itd…

U nasadima vinove loze gdje grinje predstavljaju veliki problem mogu se primijeniti pripravci za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) na bazi sumpora koji imaju negativan utjecaj na grinje.

VAŽNO:

ZAŠTITU OBAVITI U VEČERNJIM SATIMA KADA PČELE NE LETE !

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

 

 

                                                                                                                                     Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

 

Pripremi za ispis