Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Tijekom proteklog dana pale su veće količine oborina te je za naredne dane najavljeno vrlo nestabilno vrijeme sa oborinama što će pogodovati razvoju infekcije  fuzikladijem (Venturia inaequalis), stoga  preporučamo da obavite zaštitu  nasada  primjenom  fungicida sistemičnog djelovanja: Difcor, Argo, Difenzone, Indar 5 EW, Score 250 EC (navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuke).

Zbog produženja preventivnog djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Delan 700 WDG, Delan Pro,  Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb M-45 ili dr .

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andrea.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis