Obavijest vinogradarima

Prohladni travanj usporio je razvoj vinove loze te se ona još uvijek nalazi u stadiju razvoja prvih listića. U toj su fazi razvoja vinove loze  za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića moguće infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola) te je potrebno  dan ili dva prije najavljenih oborina izvršiti preventivnu zaštitu.

U zaštiti mladih listića još se uvijek mogu koristiti  preventivni organski fungicidi na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol) ili ditianona (Delan Pro).

U godinama kad je zbog hladnog vremena usporen razvoj vinove loze često bilježimo značajnije štete od lozinih grinja šiškarica, uzročnika akarinoze i erinoze (Calepitrimerus vitis, Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima gdje lozine grinje predstavljaju veći problem preporučamo za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) primijeniti neki od registriranih fungicida na bazi sumpora koji imaju negativno djelovanje na grinje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis