Obavijest proizvođačima ozimih žitrica

Obilaskom terena i pregledom usjeva ozime pšenice i ječma uočeni su simptomi biljnih bolesti na usjevima pšenice i ječma.

Preporučamo da se pregledaju parcele i napravi tretiranje protiv smeđe pjegavosti pšenice ( Septoria tritici ), hrđe ( Puccinia spp. ), pepelnice ( Erysiphe graminis ), te o mrežaste pjegavosti lista ječma ( Pyrenophora teres) i pjegavosti lista ječma  ( Rynchosporium secalis ) kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze.

Preporuča se primjena: AMISTAR 250 EC, CONTROLAN, FOLICUR EW 250, FALCON FORTE, PRIAXOR EC, DUETT ULTRA, OPUS TEAM, IMPACT 25 SC,  i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

 Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis