Obavijest proizvođačima ječma o završnoj zaštiti vršnog lišća i klasja

Posljednja preporuka proizvođačima ozimih žitarica upućena prije 40-ak dana (15.3. 2021.), prvenstveno radi potrebe suzbijanja uzročnika bolesti (još ranije je upućena obavijest o potrebi suzbijanja korova u ozimim žitaricama – 1.3. 2021.)! VAŽNO: Budući smo u prvom dijelu protekle zime 2020./21. (listopad, studeni i prosinac 2020.) bilježili vrlo povoljne uvjete za početni razvoj uzročnika bolesti ozimih žitarica, nakon skrivenog razdoblja od druge polovice mjeseca ožujka o.g. pronalazimo prve simptome uzročnika bolesti u nezaštićenim poljima ozimog ječma i pšenice – naročito na lokalitetima blizu riječnih dolina Mure i Drave (npr. Pyrenophora, Septoria)!  U slabije zaštićenim usjevima ili netretiranim poljima ozimog ječma moguće je pronaći znakove pjegavosti i paleži lišća (Pyrenophora, Rynchosporium)!

Tijekom mjeseca travnja o.g. na svim mjernim lokalitetima u Međimurju bilježimo neobično vremensko razdoblje: nakon što je sam početak mjeseca travnja o.g. obilježilo vrlo toplo razdoblje s najvišim temperaturama zraka nešto višim od 26,6°C naknadno dominiraju dani s prosječnim dnevnim temperaturama zraka <9,5°C (15 takvih dana) i često s negativnim jutarnjim vrijednostima (9 takvih dana uz riječne doline)! Stoga je prosječna temperatura zraka u mjesecu travnju o.g. u središnjem dijelu Međimurja svega 7,8°C (čak 2,5°C manje od očekivanog prosjeka)! U narednim će danima najviše temperature zraka porasti na vrijednosti 17°-20°C, ali će jutra još uvijek biti svježa s vrijednostima 4°-6°C! Ukupno je tijekom mjeseca travnja o.g. zabilježeno od 28,6 mm (Novakovec) do 46,2 mm oborina (Železna Gora)! Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na mjernim lokalitetima do današnjeg dana najčešće u rasponu 69,0-72,7 %, a ukupno vlaženje biljaka u travnju traje 5.145-8.150 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti ozimog ječma za prve dvije dekade mjeseca travnja 2021. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-22.4. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-22.4. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-22.4. 2020.
Železna Gora 46,2 mm 7.840 minuta 8,40°C
Belica 46,2 mm 4.935 minuta 7,98°C
Mursko Središće 42,6 mm 8.150 minuta 7,78°C
Novakovec 28,6 mm 6.520 minuta 7,34°C
Kotoriba 42,0 mm 5.145 minuta 7,77°C
Donja Dubrava 38,4 mm 7.975 minuta 7,90°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

VAŽNO: Od početka kalendarske 2021. godine u središnjem je dijelu Međimurja zabilježeno samo  121,6 mm oborina (33 % manje od očekivanih količina)! Značajno manje oborina je zabilježeno u veljači i ožujku o.g., a pritom su siječanj i veljača o.g. bili iznadprosječno topli! U takvim uvjetima usjevi ozimog ječma nisu jače busali niti jače razvijali vlati kao proteklih sezona. Ipak, oborine koje smo bilježili u mjesecu travnju (3.-6.4.; 12.-13.4., te 18.-19.-20.4. o.g.) povoljno utječu na rast i razvoj ozimog ječma, ali istovremeno bilježimo optimalne uvjete za naknadni razvoj uzročnika bolesti (Pyrenophora, Rynchosporium)!

Moguća epidemijska pojava i naknadni razvoj bolesti ozimog ječma ovisi o količinama i rasporedu oborina tijekom svibnja i prve polovice lipnja o.g.! Stoga obavještavamo proizvođače ozimog ječma da pregledaju zdravstveno stanje usjeva, te preporučujemo primijeniti neki od dopuštenih i dovoljno djelotvornih fungicida na važnije uzročnike bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naročito to vrijedi za usjeve koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. “farmerskim sjemenom”. Proizvođači ozimog ječma koji su obavili mjere zaštite od uzročnika bolesti prema uputi od 15.3. 2021. mogu planirati završnu zaštitu vršnog lišća i klasja krajem travnja – početkom svibnja!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni meteorološki uvjeti tijekom mjeseca svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, što uz nedostatak zimskih oborina, može dodatno umanjiti očekivanu količinu i kvalitetu prinosa. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva ječma od gljivičnih bolesti koristiti i vodo-topljiva folijarna gnojiva za završnu aplikaciju preko lista, vlati i klasja usjeva (gnojiva sa naglašenim sadržajem aminokiselina, te mikro-hranjiva (npr. Cu-Mn-Zn).

Također, preporučujemo u narednom razdoblju sa porastom temperatura zraka pregledati usjeve na pojavu štetnih organizama životinjskog podrijetla (npr. lisnih uši, žitnog balca i žitnih stjenica) (Aphidina, Oulema, Eurygaster, Aelia), te prema potrebi planirati primijenu jednog od dopuštenih insekticida u usjevima ozimog ječma (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je osjetljivo 60-84,6 % populacije) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Utrošiti 350-400 litara škropiva/ha. Dopušteni fungicidi za završnu zaštitu klasja i vršnog lišća imaju najčešće propisanu karencu u žitaricama od 35 do 42 dana.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis