Obavijest voćarima

Od posljednje preporučene preventivne zaštite plantažnih nasada jabuka prošlo je 5 dana. U tom razdoblju bilježimo nepovoljne prilike za cvatnju. 15. travnja ponovno su zabilježene negativne temperature zraka. U prvoj polovici tjedna zabilježeno je, ovisno o lokalitetu, 14 do 21 mm oborina. Meteorolozi nove oborine najavljuju početkom idućeg tjedna.

Obavještavamo voćare da tijekom vikenda izvrše preventivnu zaštitu plantažnih nasada jabuka. Od pripravaka predlažemo primjenu fungicida na bazi:  mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili metirama (Polyram DF) ili pirimetanila (Pyrus SC, Scala, Faban) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo pripravke iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus ili Tercel WG. Navedeni pripravci preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                             Suzana Slovic, dipl.ing.                

       E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis