Obavijest vinogradarima

Vinova loza se na većini lokaliteta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nalazi u razvojnoj fazi vunasti pup, a ranije sorte u fazi pojave prvih listića kada se preporučuje provedba preventivne zaštite vinove loze protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola).  U fenofazi – vunasti pup mogu se primijeniti sredstva na bazi bakra.

Kod pojave prvih listića u zaštiti primijeniti površinske insekticide: Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Delan PRO, Ditane M-45.

Za smanjenje šteta od grinja- uzročnika akarinoze i erinoze preporučuju se sredstva na bazi sumpora (Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul WG i dr.). Sredstva na bazi sumpora učinkovita su  na temperaturi iznad 15°C.

Kod razvoja listića vinove loze protiv grinja primijeniti registrirane akaricide.

Sredstva za zaštitu bilja  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, provedenu zaštitu upišite u evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Podaci o dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis