Obavijest voćari-jabuka

U toku tjedna su zabilježene niske temperature i oštećenja  u nasadima jabuka kao i oborine te treba nastaviti sa  preventivnom  zaštitom od bolesti fuzikladija (Venturia inaequalis) prije najavljenih novih  oborina slijedeći tjedan.

Pripravci koji se mogu primijeniti u ovoj fazi su :

a.t. mankozeb (Mankozeb, Dithane M-45;Star 80 WP,..)

a.t. ciprodinil Chorus 75 WG

a.t. ditianona (Delan Pro, Delan SC, Delan 700 WDG) i dr.

U nasadima gdje je bilo napada pepelnice u prethodnoj vegetacijskoj sezoni nastaviti sa zaštitom jednim od pripravaka na bazi strobilurina.

Prije izbora SZB mogu se  pogledati dozvoljena sredstva u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze, dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao.

Kod kupovine i primjene szb imati važeću iskaznicu. Provjeriti rok valjanosti.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis