Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

U ovom tjednu bila su tri kišna dana i palo je ovisno o lokalitetu između 11 i 28 mm oborina, tako da je na većini lokacija zabilježena infekcija krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaegualis). Meteorolozi predviđaju od nedjelje sve do kraja slijedećeg tjedna mogućnost oborina ,što će stvoriti nove uvijete za infekciju, stoga bi trebalo prije oborina provesti preventivnu zaštitu protiv bolesti  na jabuci i krušci . Većina nasada jabuke je na početku  cvatnje ili u punoj cvatnji, dok je kruška većinom ocvala. Postotak štete od mraza je vrlo različit ovisno o lokacijama i zabilježenim temperaturama.

Od pripravaka mogu  se koristiti neki od dolje navedenih:

Mankozeb: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil- 75 WG, Manfil 80 WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb , Indofil 80 WP.

Pirimetanil: Pyrus SC,Scala

Pirimetanil i ditianon: Faban,

Ciprodinil :Chorus 75 WG ili dr

U nasadima gdje imamo pojavu pepelnice ( Podosphaera leucoticha) u ovoj fazi moguće je zaštitu protiv ove bolesti provesti pripravcima , ali isto tako vršiti mehaničko odstranjivanje i uništavanje zaraženih djelova:

Krezoksim-metil  Stroby WG , Sugoby, Quimera,

Trifloksistrobin: Zato 50 WG, Zato plus,

Piraklostrobin i ditianom: Tercel

Fuksapiroksad :Sercadis  koji su i preventiva za  suzbijanje obje bolesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis