Obavijest proizvođačima jesenskog češnjaka

Jesenski češnjak nalazi se  u fazi od 2 do 6 razvijenih listova. U usjevima su počeli nicati korovi, te se može započeti sa njihovim suzbijanjem. Odabrati herbicid ovisno o fenofazi razvoja češnjaka i spektru korova. Prije najavljenih oborina provesti preventivnu zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor).

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjena za suzbijanje širokolisnih korova . Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

BUTISAN S (metazaklor). Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova u količini 1,5 -2,0 l/ha  uz utrošak vode 400-500 l/ha,  kada su razvijena 2-4 lista češnjaka, a korov se nalazi u stadiju neposredno nakon nicanja.

LONTREL 72 (klopiralid).  Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova. Tretirati u stadijima razvoja od jednog (> 3 cm) do 4 prava lista kulture (BBCH 11-14) uz utrošak vode 150-400 l/ha. Primjenjuje se prskanjem traktorskim i leđnim prskalicama.

FUSILADE MAX (fluazifop-P-butil). Primjenjuje se folijarno u količini 0,625-2,5 l/ha  Sredstvo se primjenjuje u proljeće-ljeto za suzbijanje Jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

SELECT SUPER (kletodim). Sredstvo se primjenjuje u  količini od  0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova običnog koštana (Echinochola crus galli), muharika (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp.) u stadiju 2 – 4 lista. Za suzbijanje višegodišnjih korova sredstvo se primjenjuje u količini 1,6-2 l/ha u stadiju 10-20 cm visine korova. Najbolji rezultati postižu se primjenom na korove u aktivnom rastu, a djelotvornost sredstva smanjuje se u uvjetima nepovoljnim za njihov rast (suša, niske temperature). Primjena uz utrošak vode od 200-400 litara na hektar.

 FOCUS ULTRA (cikloksidim). Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova primjenjuje se u količini 1-2 l/ha, a za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova u količini 4 l/ha Utrošak vode 150-400 l/ha.

 AGIL 100 EC (propakizafop)  Primjenjuje u količini 1 l/ha kada  uskolisni korovi razvije tri lista do početka busanja ili  za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 l/ha.

Preventivna zaštita češnjaka od plamenjače može se provesti pripravcima na osnovi azoksistrobina: QUADRIS, ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, AZBANY, benalaksila M+mankozeb FANTIC M ili mankozeba DITHANE DG NEOTEC.

 Herbicide i fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis