Obavijest proizvođačima jesenskog luka

Ovisno o vremenu sadnje luka u jesen, on je u fazi od 2 do 6 razvijenih listova. Zaštita od korova može se provesti tijekom vegetacije ovisno o fenofazi razvoja luka i spektru korova.

Najavljene oborine mogu pogodovati širenju plamenjače luka (Peronospora destructor), pa je potrebno provesti preventivnu zaštitu usjeva.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjena za suzbijanje širokolisnih korova . Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

XINCA* (bromoksinil). Primjena u količini 0,5 l/ha sredstva uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja u stadiju razvoja luka BBCH 12 (jasno vidljiv drugi list, veći od 3 cm) do BBCH 14 (jasno vidljiv četvrti list, veći od 3 cm). Korov treba biti u stadiju klijanja do početka izbijanja listova. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 7 do 14 dana između tretiranja.

* krajnji rok za prodaju zaliha je 14.06.2021.

STARANE 250 (fluroksipir).  Sredstvo se primjenjuje u stadiju 2-6 listova luka u vrijeme kada jednogodišnji korovi imaju 2-6 listova u dozi 0,5-0,8 l/ha. Uz utrošak vode 200-400 l/ha. Zbog moguće pojave fitotoksičnosti ne smije se primijeniti kada je luk u stresu zbog hladnog ili prevlažnog vremena.

LONTREL 300 (klopiralid). Primjena u stadiju razvoja 2 – 4 lista luka, kada širokolisni korovi imaju 2 – 6 listova ili u stadiju rozete višegodišnjih širokolisnih korova. Primjena u mladom salatnom luku nije dopuštena. Sredstvo se zbog fitotoksičnosti ne smije primijeniti kada je luk pod stresom kao niti kada su temperature više od 20ᵒC.

LONTREL 72 (klopiralid).  Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova. Tretirati u stadijima razvoja od jednog (> 3 cm) do 4 prava lista kulture (BBCH 11-14) uz utrošak vode 150-400 l/ha. Primjenjuje se prskanjem traktorskim i leđnim prskalicama.

FUSILADE FORTE (fluazifop-p – butil). Sredstvo se smije primijeniti samo u luku za proizvodnju glavica. U količini 1,3-1,5 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u stadiju 15-20 cm visine korova, u količini 1,5-1,6 l/ha  za suzbijanje pirike (Agropyron repens) u stadiju 10-20 cm visine korova. U količini 0,8-1,0 l/ha za jednogodišnje travne korove. Primjenjuje su uz utrošak vode 200-400 l/ha.

FUSILADE MAX (fluazifop-P-butil). Primjenjuje se folijarno u količini 0,625-2,5 l/ha  Sredstvo se primjenjuje u proljeće-ljeto za suzbijanje Jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

SELECT SUPER (kletodim). Sredstvo se primjenjuje u  količini od  0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova običnog koštana (Echinochola crus galli), muharika (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp.) u stadiju 2 – 4 lista. Za suzbijanje višegodišnjih korova sredstvo se primjenjuje u količini 1,6-2 l/ha u stadiju 10-20 cm visine korova. Najbolji rezultati postižu se primjenom na korove u aktivnom rastu, a djelotvornost sredstva smanjuje se u uvjetima nepovoljnim za njihov rast (suša, niske temperature). Primjena uz utrošak vode od 200-400 litara na hektar.

 FOCUS ULTRA (cikloksidim). Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova primjenjuje se u količini 1-2 l/ha, a za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova u količini 4 l/ha Utrošak vode 150-400 l/ha.

 AGIL 100 EC (propakizafop)  Primjenjuje u količini 1 l/ha kada  uskolisni korovi razvije tri lista do početka busanja ili  za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 l/ha.

Preventivna zaštita luka od plamenjače može se provesti pripravcima na osnovi azoksistrobina: QUADRIS, ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, benalaksila M+mankozeb FANTIC M ili fluazinama SHIRLAN 500 SC.

Zbog moguće fitotoksičnosti kod hladnog i vlažnog vremena ne preporučuje se koristiti preparate na bazi bakra.

 Porastom temperature iznad 10 ᵒC očekuje se izlazak odraslih oblika lukove muhe (Delia antiqua), odlaganje jaja na lukovice i štete od ličinki.  S obzirom da nema niti jednog registriranog insekticida u RH za suzbijanje muhe, preporuča se mehaničko suzbijanje postavljanjem  žute ljepljive ploče,  koje će bojom privući odrasle muhe, te će se  one nalijepiti na ploče.

 Herbicide i fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis