Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Pregledom usjeva ječma uočena je pojava bolesti lista ječma, siva pjegavost ječma (Rinchosporium secalis) i mrežasta pjegavost ječma (Pyrenophora teres) naročito gdje su gušći sklopovi, pregledom pšenice vidljive su na donjim listovima smeđa lisna pjegavost ( Septoria tritici).

Osim pšenice i ječma, bolesti lista razne hrđe, pjegavosti napadaju i druge žitarice kao što su: raž, zob, pšenoraž, pir ,tako da je  sve ozimine potrebno pregledavati i po potrebi izvršiti zaštitu

Najavljeno toplo vrijeme pojačat će širenje ovih bolesti dalje na usjev.

Stoga bi valjalo pregledati usjeve i napraviti zaštitu protiv bolesti lista jednim od fungicida:

AMISTAR 250 SC, ELATUS ERA, ELATUS PLUS, FALCON FORTE, IMPACT 25 SC, RIZA I dr. , navedeni pripravci imaju dozvolu za primjenu i u pšenici i u ječmu.

 Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis