Obavijest vinogradarima

Uslijed niskih temperatura zraka koje bilježimo već 10-tak dana razvoj pupova vinove loze je spor te je još uvijek najzastupljenija faza vunastog pupa i pojava prvih listića na većini lokaliteta Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Obzirom da meteorolozi najavljuju od nedjelje gotovo svakodnevnu mogućnost kiše preporučamo obaviti prvu preventivnu zaštitu vinove loze.

Prve zaštite vinove loze usmjerene su na suzbijanje gljivičnog oboljenja crna pjegavost vinove (Phomopsis viticola) koja je prisutna u svim nasadima. Zaraze se ostvaruju se tijekom travnja i to od pojave prvih listića i tijekom svibnja za vrijeme kišnog perioda jer za ostvarenje zaraze biljni organi moraju biti vlažni.

Obzirom da se kemijska zaštita protiv crne pjegavosti zasniva na preventivnim tretiranjima neophodno je redovito praćenje vremenske prognoze kako bi se dan-dva prije najavljenih kiša mogla obaviti zaštita.

Nakon pojave  listića primjenjuju se organski površinski pripravci koji su registrirani za tu namjenu: Dithan M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Delan PRO, Polyram DF, Solofol.

Razvojem pupova započinje i jača aktivnost lozinih grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoza loze (Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima u kojima su bile značajniji problem proteklih godina na ove štetnike posvetiti treba veću pozornost u narednom periodu. Veće štete  mogu se javiti ako u početnoj fazi razvoja mladica nastupi hladniji period zbog čega loza ima slabiji porast.

Za smanjenje populacije lozinih grinja u razvojnom stadiju vunastog pupa pa do pojave listića preporučamo uporabu pripravaka na osnovi sumpora u povišenim koncetracijama : Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Sumpor SC80.

Za učinkovito djelovanje pripravaka na osnovi sumpora temperature zraka moraju biti iznad 15 C, a nakon tretiranja nekoliko dana treba proći bez padalina. Osim sumpora, čije djelovanje zbog hladnoće može izostati, u fazi razvoja listiće može se koristiti i neki od registriranih akaricida.

Prilikom aplikacije primijeniti metodu prskanja zbog bolje pokrivenosti škropivom.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Pripremi za ispis