Obavijest vinogradarima

Upućujemo vinogradare da u narednom periodu  izvrše prvu, preventivnu zaštitu svojih nasada protiv uzročnika crne pjegavosti ( Phomopsis viticola).

U ovoj fenofazi  prednost dajemo pripravcima na osnovi bakra (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ ).

Zbog prohladnog vremena došlo je do usporenog razvoja vinove loze, a samim time i produljenog štetnog djelovanja lozinih grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze  (Eriophyes vitis).

Da bi se smanjile štete od lozinih grinja u fazi vunastog pupa i pojave prvih listića, predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora u malo povišenoj koncentraciji.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Marina.kocijancic@mps.hr

Pripremi za ispis