Obavijest vinogradarima

Neke sorte vinove loze nalaze se u fazi razvoja prvih listića. To je faza u kojoj je vinova loza vrlo osjetljiva na infekcije  uzročnikom crne pjegavosti rozgve ( Phomopsis viticola).  Zbog toga je potrebno prije kiše koja je najavljena za vikend, provesti preventivnu zaštitu vinove loze. Može se koristiti jedan od pripravaka na bazi mankozeba ( (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol), propineba (Antracol 70 WG) ili ditianona (Delan Pro).

Za zaštitu od pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora (Chromosul 80Thiovit JetKumulus DFKalinosul 80 WGKossan WGSulfolac 80 WGCosavet DFSumpor SC-80Brimflo, Sulgran, Microthiol Special Disperss)

Sumpor u povišenim koncentracijama će ujedno djelovati i na grinje, uzročnice erinoza i akarinoza.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis