Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada vizualnim pregledima i metodom otresanja.

Prilikom pregleda nasada obratiti pozornost:

ŠTETNI ORGANIZAM PREPORUKA/POCJENA STANJA
paunovo oko

(Spilocaea oleagina)

na osjetljivijim sortama bilježimo tipične simptome zaraze na  starom listu; u narednom razdoblju voditi računa o zaštiti novog porasta; Podatci o registriranim pripravcima protiv paunovog oka na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
olovna bolest

(Pseudocercospora cladosporioides)

na osjetljivijim sortama bilježimo tipične simptome zaraze na starom listu; u narednom razdoblju voditi računa o zaštiti novog porasta
 

maslinin resičar

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; preporučamo daljnje  praćenje štetnika vizualnim lovkama
pipe

(Otiorrhynchus spp)

vizualni pregled listova i izboja uz metodu otresanja; kod ustanovljene prisutnosti preporučamo postavljanje lovnih pojaseva
 

maslinin moljac

(Prays oleae)

štetnika bilježimo u fazi gusjenice, preporučamo vizualni  pregled listova radi procjene zaraze filofagnom generacijom,  postavljanlje feromonskih lovki radi daljnjeg praćenja  populacije štetnika
 

 

 

potkornjaci

prisutnost se utvrđuje vizualnim pregledima na mjestima račvanja grančica i metodom otresanja; upozoravamo na značajnu populaciju štetnika na području Cresa; radi smanjenja brojnosti preporučamo redovno obavljanje agrotehničkih mjera (rezidbe, gnojidbe) u cilju održavanja stabala u dobroj kondiciji; nakon rezidbe preporučamo postavljanje lovnih grana radi sada intenzivnog ubušavanja štetnika, izradu lovnih svežnjeva, postavljanje alkoholnih lovki i vizualnih lovki (crvenih ljepljivih ploča)

Podsjećamo, korisnici M10 operacije 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) 293,00 €/ha; OBVEZE: edukacija u trajanju od 6 školskih sati do konca godine (individualno savjetovanje ili tečaj naziva Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021. ili sudjelovanje na demonstraciji naziva KFK), Evidenciju o provedbi operacije 10.1.12 (obrazac 15) i račun o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaka te upute proizvođača o korištenju istih poslati APPRRR do 11. lipnja 2021. (postavljanje lovki OSTALI ŠTETNICI do 15. travnja).

Lovke se postavljaju i primjenjuju prema UPUTI PROIZVOĐAČA. Ukoliko uputa ne postoji uvažavaju se brojevi navedeni u tablici niže za različite tipove klopki obzirom na veličinu proizvodne površine (ARKOD parcele):

 

VELIČINA PROIZVODNE POVRŠINE BROJ FEROMONSKIH KLOPKI BROJ VIZUALNIH KLOPKI BROJ HRANIDBENIH KLOPKI
do uključivo 2 ha 1 2 2
više  od 2 do uključivo 5 ha 2 4 4
više od 5 do uključivo 10 ha 3 6 6
više od 10 do uključivo 50 ha 4 8 8

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA MOLIMO OBRATITI SE KROZ INDIVIDUALNA SAVJETOVANJA.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koji je potrebo provjeriti prije svake primjene sredstva zbog mogućih promjena.

 

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ najavljena za 27. travnja 2021. godine, za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Popis ovlaštenih ispitnih stanica, popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe dostupni su na FIS portalu Ministarstva poljoprivrede – Fitosanitarni informacijski  sustav http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/. Za produženje iskaznice potrebno je završiti DOPUNSKU IZOBRAZBU od 5 školskih sati. Najave tečajeva svih ovlaštenih institucija vidljive su na istom mjestu u kalendaru sa lijeve strane.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Pripremi za ispis