Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasadi koštičavog voća su u fazi cvatnje i prošlotjednim jakim mrazom su pretrpjeli velike štete. Bez obzira na štete bi po prestanku oborina trebalo ponoviti tretiranje za šljive i trešnje i obaviti tretiranje u nasadima višnje protiv uzročnika sušenja cvjetova, grana i grančica ( Monilinia laxa ). Za šljivu su dozvoljeni: Indar 5 EW, Topsin M 500, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG, Difcor.

Na trešnji su dozvoljeni : Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500 , Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG, Indar 5 EW.

Višnje su u fazi pune cvatnje. Dozvoljeni preparati su: Chorus 50 WG, Chorus 75 WG, Topsin M 500 SC, Luna experience, Signum.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

 

                                                                      Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis