Obavijest maslinarima

Nakon provedene rezidbe maslina preporuča se izvršiti zaštita protiv uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Kišno vrijeme i temperature zraka koje bilježimo ovih dana pogoduju razvoju bolesti paunovo oko te se preporuča provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka sistemičnog odnosno kvazisistemičnog načina kretanja u biljci:

NATIVO 75 WG, SUGOBY, QUIMERA, DECIBEL MAX ILI STROBY WG

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere RRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika mogu koristiti pripravke  čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z/Z 35 WG, NORDOX 75 WG, NEORAM WG, CUPRA, AIRONE SC.

 Pripravak NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG i AIRONE SC ima registraciju za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Kod izbora pripravaka voditi računa da nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg otpadanja zaraženog lišća.

Ukoliko su masline zaražene maslininim medićem (Saissetia oleae) ili drugim vrstama štitastih ušiju, gore navedenim pripravcima treba dodati pripravke koji imaju djelatnu tvar parafinsko ulje : BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE ili OVIPRON TOP.

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail. gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis