Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća – rana trešanja, šljiva –

Nasadi šljive i ranih sorti trešanja završavaju sa cvatnjom. U nasadima višanja cvatnja tek počinje pa će zaštitu trebati obaviti idući tjedan.

Nažalost, tijekom prošlog tjedna na području Osječko-baranjske županije zabilježena su tri dana s vrlo niskim temperaturama u noćnim satima (od -3 do -5,6oC) i uzrokovali ogromne štete rascvjetalim voćnjacima.

Zbog opasnosti od moguće zaraze gljivicom Monillia laxa koja uzrokuje sušenje cvjetova, a poslije i grančica u voćnjacima koji nisu pretrpjeli totalnu štetu od mraza, savjetujemo zaštitu voćnjaka trešanja i šljiva tijekom ovoga tjedna. Točan dan voćari bi sami trebali odrediti obzirom na heterogenost vremena završetka cvatnje svakog pojedinog voćnjaka i dnevne temperature zraka.

U nasadima trešanja koristite jedan od slijedećih pripravaka: Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG, Luna Experience SC, Signum WG ili Teldor SC 500.

U nasadima šljiva koristite jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500 SC, Topsin M 500 SC ili Signum WG.

Ovo je vrijeme i za obaveznu insekticidnu zaštitu nasada šljiva i trešanja na kraju cvatnje protiv najznačajnijih štetnika.

U nasadima šljiva zaštitu protiv crne ose šljivarice (Hoplocampa minuta C.) i žute ose šljivarice (Hoplocampa flava L.) obavite jednim od slijedećih pripravaka: Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SG, Direkt ili Assert.

U nasadima trešanja zaštitu protiv trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) obavite jednim od slijedećih pripravaka: Mospilan 20 SP ili SG, Imidan 50 WG, Decis 100 EC, Rotor Super ili Demetrina 25 EC.

 

Zaštitu voćnjaka obaviti za mirna vremena i posebnu pozornost obratiti na prisutnost kukaca oprašivača u nasadu.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju.

Dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u FIS bazi na web stranici MP (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing.

e-mail: Ivica.Lovrincevic@mps.hr

Pripremi za ispis