Obavijest poljoprivrednim proizvođačima šljiva

Tijekom prošlog tjedna u periodu od 06-08.03. 2021. godine zabilježeni su u noćnim satima  dosta jaki mrazevi ,što je u nekim nasadima šljiva izazvalo dosta velike štete. Upozoravamo proizvođače voća da pregledaju svoje nasade radi moguće pojave izmrzavanja, kako bi naknadno mogli odlučivati o mjerama suzbijanja biljnih bolesti i štetnika.

U nasadima šljiva praćen je let  žute i crne šljivine osice (Hoplacama minuta, H.flava).

Zbog relativno niskih temperatura brojnost ovih štetnika bila je puno manja nego prethodne godine. Ulov ovih  štetnika  veći od 20 na bijelim pločama smatra se kritičnim brojem, no ukoliko je nasad stradao od mraza tada štete i kod manjeg ulova budu značajne. Tretiranje je dopušteno u fazi opadanja latica, na završetku cvatnje. Prema gore navedenim naputcima voćari bi trebali provjeriti da li je došlo do izmrzavanja i ima li potrebe vršiti tretiranje. Ukoliko je to potrebno tada to treba obaviti u rano jutro ili predvečer, kada pčele ne lete. Osim toga potrebno je obaviti i košnju  korovnske flora jer u višegodišnjim nasadima ona ne smije biti u cvatnji, ako se obavljaju  tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Potrebno je i dalje praćenje pojave osica i na sortama koje kasnije cvatu.

Insekticidi iz skupine piretroida u integriranoj proizvodnji šljive smiju se koristiti samo jednom tijekom vegetacije.

 

Aktivna  tvar Naziv preparata Vrsta  Štetnik
 

Acetamiprid

 

Mospilan 20 SG

 

šljiva

 

Šljivine osice

Deltametrin* Decis 2,5 EC šljiva Žuta i crna šljivina osica
Alfa cipermetrin Direkt voćke Žuta i crna šljivina osica

  

Krajnji rok za prodaju zaliha 1.5.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.5.2022

 

Nakon završetka cvatnje  može se provesti i zaštita protiv bolesti lista nekim od slijedećih fungicida : DITHANE M-45, PINOZEB M-45, FUTURA 50 **.

Krajnji rok za prodaju zaliha 4.10.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis