Obavijest voćarima

U nasadima jabuka i krušaka  koje se nalaze u različitim fazama razvoja ovisno o sorti i položaju (faze D , E, F) prije oborina potrebno je izvršiti zaštitu od bolesti krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) koristeći se jednim od pripravaka: Chromodin S65, Chorus 75WG, Delan 700 WDG, Ziram 76WG, Mankozeb, Penncozeb 75DG, Manfil 80WP i dr.

U nasadima jabuka za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) prilikom rezidbe bilo je potrebno odstraniti sve zaražene pupove preporučujemo izvršiti zaštitu pripravcima na osnovi sumpora: Chromosul S65, Thiovit Jet, Kalinosul, Sumpor SC-80 i dr.

U nasadima jabuka koji su u blizini šuma potrebno je pratiti pojavu jabučnog cvjetara (Anthomonus pomorum).

U kruškama pratiti pojavu obične kruškine buhe (Psyllla pyri).

Prije svake upotrebe pripravaka pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis