Obavijest proizvođačima krumpira

Kod sadnje krumpira potrebno je provesti slijedeće mjere zaštite:

  • zaštita od zemljišnih štetnika (žičnjaci, grčice, rovci, gusjenice sovica)

Dozvolu za primjenu ima preparat  Force 1,5-G i Force Evo koji se primjenjuju u redove, uz obveznu inkorporaciju (plitko unošenje u tlo). Pri uzgoju mladog krumpira primjena ovog preparata je zabranjena!

  •  zaštita od bolesti bijela noga (Rizoctonia solani)

Tretiranje gomolja prije ili  prilikom sadnje fungicidom MONCEREN 250 FS i  MONCUT. Moguća je i primjena fungicida Ortiva, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT  250 SC  i SERENADE ASO (biološki fungicid) na način da se tretira tlo (brazda) u vrijeme sadnje krumpira, ali bez tretiranja gomolja.

  • zaštita od korova nakon sjetve, a prije nicanja krumpira

Može se primijeniti jedan od slijedećih zemljišnih herbicida: RACER  25 CS, RACER 25 EC , PROMAN, REACTOR 360 CS, CLEMATIS, CLOMATE , FILON 80 EC , PLATEEN WG 41,5 , SENCOR WG 70, SENCOR SC 600, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG , STOMP AQUA, DOST 330 EC i dr.

Kod uzgoja mladog krumpira preporuka je mehanički suzbijati korove (okopavanjem) jer se u mladom krumpiru većina zemljišnih herbicida ne smije koristiti zbog kratke karence ili zbog toga što su ranije sorte osjetljivije na neke herbicide.

Kao i kod svih zemljišnih herbicida za njihovo uspješno djelovanje neophodna je vlažnost zemljišta.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis