Obavijest proizvođačima uljane repice

Pregledom usjeva uljane repice utvrđena je prisutnost repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus).

Upozoravamo proizvođače da obave pregled i po potrebi provedu tretiranje.

Kritični brojevi ovise o fenofazi uljane repice.

Cvjetni pupovi pokriveni lišćem                     0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu.

Cvjetni pupovi vidljivi, ali nediferencirani     1-1,5 sjajnik po terminalnom cvatu.

Početak diferencijacije cvjetnih pupova        2-3 sjajnika po terminalnom cvatu.

 Od insekticida mogu se koristiti:

 Cythrin Max, Sumialfa 5 FL, Decis 2,5 EC, Decis 100  EC, Karate zeon, Poleci, Poleci plus, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Sindoxa  i dr.

Na području Republike Hrvatske provode se projekti  Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na Sveučilištu u Zagrebu – Agronomski fakultet.

Podatke o rezistentnosti za područje RH, možete naći na web adresi; https://rezistentnost-szb.hr/ i prema njima je potrebno odrediti sredstvo koje je djelotvorno na nekom području.

Proizvođači uglavnom obavljaju tretiranja tik pred cvatnju pa je potrebno napomenuti da su tretiranja koja su bliža cvatnji  opasnija za pčele. U cvatnji ne tretirati!

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

                                                                                                            Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   Sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis