Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Na većini lokaliteta jabuke su u fenofazi mišje uši i zeleni cvjetni pup. U narednim danima očekuje se porast temperature zraka, što će ubrzati razvoj cvjetnog pupa. Mogućnost slabih oborina meteorolozi najavljuju krajem vikenda, stoga voćarima savjetujemo da izvrše zaštitu nasada jabuka i krušaka protiv krastavosti ( Venturia inaequalis). Od fungicida predlažemo: pripravke na osnovi ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro), na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD) ili na osnovi metirama (Polyram DF).

U nasadima jabuka gdje je tijekom prethodne vegetacije zabilježena jaka zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) postoji veliki infektivni potencijal za infekcije iz zaraženih pupova, stoga na tim lokalitetima, do početka cvatnje, predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora ili primjenu fungicida Nimrod 25 EC.

Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama, također nije poželjna njegova primjena tijekom cvatnje.

Za preventivno suzbijanje pepelnice moguća je primjena pripravaka na bazi sumpora.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus ) može se primijeniti insekticid Pyxal EC, Closer, Proximo ili Brai.

Zabilježena je aktivnost prezimljujuće populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum).  U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši, prije početka cvatnje predlažemo primjenu pripravka Closer. Budući da ovaj štetnik prezimljava na korjenovom vratu i korjenovim izdancima, za učinkovitu zaštitu potrebno je rasprskivače prskalica usmjeriti prema tim dijelovima stabla.

 Upozoravamo voćare da vrše pregled pupova na moguću prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthomus pomorum), naročito u voćnjacima koji su u blizini šume. Pregled i suzbijanje jabučnog cvjetojeda potrebno je obaviti pri temperaturi zraka većoj od 12˚C jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika. Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Za suzbijanje jabučnog cvjetojeda dopuštenje imaju pripravci Decis 2,5 EC i Poleci plus.

U voćnjacima gdje su ranijih godina zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae), za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s etilnim alkoholom.

Porastom temperature zraka očekuje se aktivnost savijača pupova i lisnih uši.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                  Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis