Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Na većini lokaliteta breskve, trešnje i nektarine su u fenofazi početka cvatnje. S početkom cvatnje koštićavog voća potrebno je izvršiti tretiranje protiv monilije (Monilinia laxa) uzročnika paleži i sušenja cvata i rodnih grančica. Najosjetljivije voćne vrste su marelice, višnje, šljive i breskve. Uzročnik bolesti prezimljuje na zaraženim granama, a zaraza se najlakše ostvaruje preko dijelova cvijeta uz prisutnost kiše. Osim provođenja kemijskih mjera zaštite, potrebno je mehanički odstraniti zaražene mladice.

Tablica: Pripravci za suzbijanje uzročnika sušenja rodnih grančica i paleži cvata  (Monilinia laxa)

Voćna vrsta Djelatna tvar Pripravak
Koštićavo voće boskalid+piraklostrobin Signum
Šljiva Fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
fenbukonazol Indar 5 EW
difenkonazol Difcor
ciprodinil Chorus 50
tiofanat-metil Topsin M500 SC
miklobutanil Systhane 20 EW
trifloksistrobin + tebukonazol Nativo 75 WG
Breskva fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
fenbukonazol Indar 5 EW
ciprodinil Chorus 50
fluopiram + tebukonazol Luna expirience
miklobutanil Systhane 20 EW
trifloksistrobin + tebukonazol Nativo 75 WG
Nektarina ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
ciprodinil Chorus 50
miklobutanil Systhane 20 EW
trifloksistrobin + tebukonazol Nativo 75 WG
Marelica fenbukonazol Indar 5 EW
difenkonazol Difcor
ciprodinil Chorus 50
fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
miklobutanil Systhane 20 EW
trifloksistrobin + tebukonazol Nativo 75 WG
Trešnja fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
ciprodinil Chorus 50
fluopiram + tebukonazol Luna expirience
fenbukonazol Indar 5 EW
trifloksistrobin + tebukonazol Nativo 75 WG
Višnja ciprodinil Chorus 75 WG
ciprodinil Chorus 50
tiofanat-metil Topsin M500 SC
fluopiram + tebukonazol Luna expirience

U nasadima šljive, s početkom cvatnje, mogu se postavljati bijele ljepljive ploče za praćenje populacije šljivinih osica. Korisnici Mjere 10, koji primjenjuju operaciju 10.1.12. – korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) u nasadima šljive imaju obavezu do 1. travnja postave bijele ljepljive ploče za praćenje šljivine osice.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                     Suzana Slovic, dipl.ing.               

 E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis