Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Krajem tjedna predviđa se porast temperature. Više temperature dovest će do daljnjeg kretanja vegetacije jabuke i kruške. Nasadi kruške ovisno o sortama nalaze se u fazi vidljivih cvjetnih pupova, dok kod jabuke većinom nalazimo fazu mišjih ušiju.

Za vikend je moguća slabija pojava oborina koje mogu dovesti do pojave primarnih infekcija krastavosti jabuke i kruške te bi prije oborina trebalo provesti preventivno tretiranje nekim od dolje navedenih fungicida:

Mankozeb*: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil- 75 WG,

Manfil 80 WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WP

Dodin: Chromodin S-65*, Syllit 544 SC*

Ditianon: Delan SC, Delan 700 WDG, Delan Pro

Metiram: Polyram DF

*Registracija važi do 4.7.2021. Krajnji rok za primjenu zaliha        4.1.2022.

U suzbijanju  pepelnice jabuke  u ovim fazama mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss ili pripravak Nimrod 25 EC gdje je u prethodnim godinama ova bolest bila jače prisutna. Primjena Nimroda 25 EC ne preporuča se tijekom cvatnje.

Obaviti pregled na prisutnost kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) i to prezimljujućih razvojnih stadija ličinki , u slučaju nalaza potrebno je obaviti tretiranje prije cvatnje. Od pripravaka mogu se koristiti:  Pyxal, Brai, Proximo.

U zadnjoj preporuci je navedena potreba pregleda i praćenja pojave jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum). Zbog dosadašnje niske temperature štetnik nije uočen jače no porastom temperature potrebno je pratiti njegovu pojavu i po potrebi vršiti tretiranje: Decis 2,5 EC, Poleci Plus (Ujedno suzbijaju savijače pupova i lisne uši).

Porastom temperatura moguća je pojava gusjenica savijača koji mogu činiti štete na pupovima te izlazak ličinki crvenog voćnog pauka ( Panonycus ulmi) te lisnih ušiju ( Aphididae). Zbog toga je potrebno obaviti pregled i na prisutnost navedenih štetnika.

U nasadima gdje postoji problem sa jabučnom  krvavom uši (Eriosoma lanigerum), potrebno je obaviti pregled i na prisutnost ovog štetnika te obratiti pozornost na parazitaciju od strane prirodnih neprijatelja ( štetnik je uočen na korijenovom vratu još tijekom veljače). Ukoliko postoji potreba  prije cvatnje moguće je izvršiti tretiranje pripravkom Pirimor 50 WG ili Closer.

U nasadima kruške pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri), odraslih oblika kao i početak odlaganja jaja. Potreba suzbijanja odraslih oblika je ukoliko se metodom udaraca ( 100 udarac) ulovi od 100 do 150  odraslih oblika ovog štenika.

Kod odabira sredstva voditi računa o mogućnostima miješanja pojedinih sredstava ( provjeriti u uputama ili kod samog proizvođača pripravka).

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis