bavijest poljoprivrednim proizvođačima krumpira

Na području Bjelovarsko bilogorske županije proizvođači krumpira vrše pripremu tla za sadnju krumpira. Problem kod proizvodnje krumpira mogu predstavljati zemljišni štetnici, osobito  žičnjaci (Elteridae). Za suzbijanje ovih štetnika dozvolu ima  pripravci:

Force 1,5 G te Trica Expert. Tretiranje tla  se vrši pri sadnji u redove uz unošenje u tlo  na 5 – 8 cm dubine , vodeći računa o sjetvi slijedećih kultura ( Force  ne u mladom krumpiru).

U nekim godinama ovisno o sortimentu , zdravstvenom stanju sjemena te poštivanju plodoreda mogu se javiti problemi sa pojavom bolesti bijela noga ( Rhizoctonia solani).

Preventivno tretiranje može se provesti tretiranjem brazde neposredno prije sadnje pripravcima: Monceren 250 FS, Ortiva , Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Serenade ASO ili tretiranjem gomolja prije sadnje  ili  tijekom sadnje pripravkom Moncut posebnim uređajima.

Za postizanje visokih prinosa  osim suzbijanja zemljišnih štetnika, bolesti , pravilne gnojidbe, dovoljne količina oborina ili navodnjavanja, potrebno je osigurati i  usjev bez korova. Čist usjev moguće je postići pravilnim izborom herbicida, što znači da je potrebno poznavati sastav korova na parceli odabranoj za sadnju.  Ovisno o korovnim vrstama , potrebno  je odabrati kombinacije raznih skupina herbicida radi bolje učinkovitosti.  U tablici  1. navedeni su herbicidi koji se koriste nakon sadnje ,a prije nicanja krumpira ili u ranom postu kada je krumpir do 10 cm. Učinkovitost ovih herbicida ovisna je o količinama oborina koje padnu u određenom vremenskom periodu ( preko 10 mm oborina kroz 10-tak dana) .

Pripravci na bazi glifosata mogu se koristiti 3-5 dana prije sadnje ili 2-3 dana nakon sadnje, a prije nicanja krumpira.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

    

 Vrijeme primjene

Metobromuron Proman Jjednogodišnji širokolisni korovi i neki uskolisni  

Nakon sadnje prije nicanja.

 

 

 

Metribuzin

Senat WG

Sencor WG 70

Metrex

Mistral 70 WG

Scorpio 70 WG

Metro

Sharmetrin

Sencor SC 600

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

Nakon sadnje , prije nicanja ili nakon nicanja kad je krumpir 5-10 cm ili 5-6 listova.

 

Flufenacet

Metribuzin

 

Plateen WG 41,5

Jednogod. širokolisni

i jednog. uskolisni

Nakon sadnje prije nicanja

 

 

Flurokloridon

Racer 25 CS

Racer 25-EC

Jednogodišnji širokolisni korovi Nakon sadnje prije nicanja
 

Rimsulfuron

Tarot DF

Magnum

Trawell

Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi  

Kada je krumpir visine 10-20 cm

 

Prosulfokarb

 

Filon 80 EC

Jednogodišnji travni  i širokolisni korovi  

Nakon sadnje prije nicanja

 

Klomazon

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

Sirtaki

Kalif 360 CS

Centium 36 SC

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

Nakon sadnje prije nicanja

 

 

Pendimetalin

 

Dost 330 E

Sharpen  330 EC

Pendus 330 EC

Stomp aqua

 

Jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

Nakon sadnje prije nicanja,

nakon 2 zagrtanja

 

 

 

Aklonifen

 

Challenge 600

Jednog. uskolisni i jednog. širokolisni Nakon sadnje prije nicanja
 

 

 

Glifosati

Cidokor plus

 

Roundup rapid

 

Gallup super 480

Barbarian xtra 610

 

 

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

 

2-3 dana iza sadnje ako su korovi u stadiju 2-4 lista

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis