Obavijest proizvođačima uljane repice

Prije gotovo mjesec dana (26.2. 2021.) upućena je obavijest proizvođačima uljane repice o potrebi praćenja ekonomski značajnijih štetnika već krajem zime, a naročito proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus). Naime, najviše su dnevne temperature zraka gotovo svakodnevno u danima od 19.2.-05.3. o.g. bile značajno iznad prosjeka (u središnjem Međimurju najčešće s vrijednostima u rasponu od 12,1° do 20,2°C). Naknadno je u proteklih 16 dana značajno osvježilo: najniže su jutarnje temperature u tom razdoblju tijekom 12 jutra u rasponu od -0,4° do -5,5°C a najviše su dnevne vrijednosti najčešće u rasponu od 5,9° do 9,8°C. Dodatno hladnoću pojačavaju sjeverna zračna strujanja. Oborina od početka kalendarske godine bilježimo rijetko i 32,4 % manje od očekivanih vrijednosti.

Većina je proizvođača uljane repice obavilo prihrane usjeva početkom ožujka, a oborine zabilježene u danima 12.-14.3. o.g. pogodovale su razvoju usjeva u proteklom razdoblju, pa su već od kraja prve dekade ovog mjeseca vidljivi cvjetni pupovi pokriveni lišćem (D1).

Budući u prosječne dnevne temperature u proteklih 16 dana najčešće bile <5°C, pri takvim uvjetima u usjevima uljane repice nije zabilježena aktivnost štetnika životinjskog podrijetla (neželjenih kukaca).

 

Zbog najavljenog zatopljenja u drugom dijelu ovog tjedna do najviših vrijednosti 17°C proizvođačima uljane repice preporučujemo redovito pratiti prvu pojavu i brojnost repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus)! To je mali kukac (2-2,5 mm) čvrsta tijela, tamno-plave boje i metalna sjaja. Ovaj štetnik prezimi kao odrasli kukac uz rubove polja, a čim temperature zraka budu veće od 12°C traže polja uljane repice gdje počinje razvoj cvjetnih pupova. Oštećuju pupove uljane repice dok su potpuno zatvoreni u zbijenom cvatu  pokrivenom lišćem (kritično razdoblje na napad repičina sjajnika su razvojni stadiji usjeva D1 do E)! Štetnik odlaže jaja u pupove, a ličinka se razvija unutar njih. Što je raniji napad na cvjetne pupove, to je šteta u usjevu uljane repice veća! U vrijeme dok su cvjetni pupovi još pokriveni lišćem (stadij D1) već 0,8-1 odrasli kukac po terminalnom cvatu može nanijeti veće štete!

Stoga proizvođače uljane repice obavještavamo da u narednim danima s porastom dnevnih temperatura zraka očekujemo pojavu i štetnost repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus), pa je potrebno redovito pratiti njihovu pojavu i brojnost, te prema potrebi poduzeti mjere suzbijanja dopuštenim insekticidima za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti ekonomski značajnijeg nametnika repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u središnjoj su Hrvatskoj je određeni postotak (od 16 do 90 %) populacije ovog štetnika rezistentno (otporno) na primjenu djelatnih tvari iz skupine sintetskih piretroida (esfenvalerat, deltametrin, lambda-cihalotrin, cipermetrin) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U prvom smo dijelu protekle zime 2020./21. bilježili vrlo povoljne uvjete za početni razvoj uzročnika bolesti uljane repice (vidi Tablicu 1.)! Tome su pogodovale oborine iznad očekivanih količina u listopadu i prosincu protekle 2020., kao i odstupanje mjesečnih temperatura iznad prosjeka.

U razdoblju od 10. veljače do 12. ožujka o.g. u Međimurju nisu zabilježene padaline, ali zbog zaliha vlage u zemljištu s kraja 2020. naknadno su u siječnju o.g. senzori vlaženja lišća bilježili dugotrajno zadržavanje vlage na biljkama, naročito u središnjem i istočnom dijelu Međimurja blizu riječnih dolina (od 15.690 do 16.065 minuta)! Zbog odstupanja mjesečnih temperatura zraka +1,8° do +2,0°C od očekivanih vrijednosti tijekom prosinca 2020. i siječnja 2021. upozoravamo proizvođače uljane repice da nakon skrivenog razdoblja (inkubacija) očekujemo moguću pojava prvih simptoma uzročnika bolesti koje se prema iskustvima iz ranijih godina uspješno razvijaju na nezaštićenim usjevima tijekom zadnje dekade ožujka (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (Phoma, Botrytis, Alternaria)! Na lokalitetima gdje se često uzgaja uljana repica (u plodoredu s drugim krstašicama) pronađena je protekle sezone pojava kupusne kile (Plasmodiophora brassicae). Na mogući intenzitet pojave bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina u narednih 60-tak dana.

Svakako treba provjeravati moguću pojavu simptoma ovih bolesti na poljima uz lokalitete blizu rijeka Mure i Drave, te prema potrebi primijeniti neki od dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature i oborine tijekom proteklog zimskog razdoblja 2020./2021. godine u središnjem dijelu Međimurja:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2020. prosinac 2020. siječanj 2021. veljača 2021.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2020./2021. 5,1°C 25,8 2,7°C 103,8 2,1°C 32,0 3,6°C 27,2
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +0,9°C -46,9 +1,8°C +49,9 +2,0°C +1,4 +2,9°C -16,1

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca!

 

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis