Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

Ovisno o položaju i temperaturnim uvjetima pojedinog lokaliteta  orah i lijeska su u različitim fazama razvoja. Izbor fungicida prilagoditi razvojnom stadiju.

U nasadima oraha nakon zimske rezidbe u fazi pupanja može se provesti preventivnu  zaštita od bakterijske pjegavost (Xanthomonas campestris pv juglandis). Simptomi bolesti tamne pjege na listovima i plodovima uz pojavu bakterijskog iscjetka. Zaštita se može provesti primjenom jednog od kontaktnih preventivnih fungicida na osnovi bakra:

CUPRABLAU Z* (bakrov hidroksid – Ca klorid kompleks + cinkov sulfid)

Primjenjuje se u količini 2 kg/ha uz utrošak vode od 350-700 l/ha. Primjenjuje se u proljeće nakon zimske rezidbe, u trenutku pupanja (prije cvatnje). Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta tijekom jedne vegetacijske sezone.

*sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2021.

CUPRABLAU Z 35 WG (bakarni oksiklorid)

Primjenjuje se u  količini od 1,6-1,7 kg/ha uz utrošak vode 1000-1500 l/ha. Sredstvo se na orahu, koristi u fazi mirovanja vegetacije do faze pojave prvih listova.

CHAMPION WG 50 (bakrov hidroksid)

Primjenjuje se u količini 2-3 kg/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha Može se primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije u razmaku od 5 dana. Karenca je 21 dan.

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP (bakrov hidroksid- kalcij sulfat kompleks)

Primjenjuje se u količini 0,6-1,0 kg/ha. Tretiranja se provode do pojave resa te jedno tretiranje tijekom razvoja plodova.  Izbjegavati primjenu u vrijeme cvatnje. Utrošak vode 1000-2000 l/ha. Ne primjenjivati u razdobljima hladnog vremena ili povišene vlažnosti zraka. Ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima. Maksimalno 2 tretiranja u sezoni.

AIRONE SC (bakarni hidroksid i bakarni oksiklorid)

Primjenjuje se u količini od 3,5 l/ha uz utrošak vode 1500-1800 l/ha. Sredstvo se smije primijeniti jednom.

NEORAM WG (bakarni oksiklorid)

Koristi se za suzbijanje raka kore (Nectria galligena), u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode).

U nasadima lijeske preventivnu zaštitu od bakterioza (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) provesti nakon završetka cvatnje primjenom pripravaka :

CHAMPION WG 50 (bakrov hidroksid) Primjenjuje se u količini 2-3 kg/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha Može se primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije u razmaku od 5 dana. Karenca je 21 dan.

CUPRABLAU Z 35 WG (bakarni oksiklorid).Primjena u količini od 1,6-1,7 kg/ha uz utrošak vode 1000-1500 l/ha. Sredstvo se na lijesci, koristi u fazi mirovanja vegetacije do faze pojave prvih listova. Sredstvo se na lijesci smije primijeniti 2 puta tijekom vegetacijskog ciklusa, uz minimalni razmak od 7-10 dana između primjena.

 

NEORAM WG (bakarni oksiklorid)

Koristi se za suzbijanje raka kore (Nectria galligena), u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode).

Navedeni pripravci  (osima AIRONE SC) dozvoljeni su za primjenu i u ekološkoj proizvodnji.

U nasadima lijeske početkom proljeća  pojavljuje se ljeskova grinja (Phytophus avellanae) počinje se intenzivno hraniti sisanjem biljnih sokova i umnožavati. Time uzrokuju nabreknuće zaraženih pupova, koji se naknadno ne otvaraju ili se razvija deformirano lišće koje se postupno suši.

Ovu grinju ubrajamo u skupinu šiškarica, imaju duguljasto tijelo i samo dva para nogu, bijele je ili skoro prozirne boje, veličine su svega 0,2 mm i za razliku od grinja iz skupine crvenih pauka ne vide se okom već jedino uz pomoć lupe.

Zaštita od ove grinje može se provesti primjenom sumpornih pripravaka:

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

Primjenjuje se u količini od 3 – 5 kg/ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha. Količinu sredstva potrebno je prilagoditi razdoblju vegetacije, populaciji grinja i osjetljivosti sorte. Suzbijanje ljeskove grinje provodi se u rano proljeće, u fazi bubrenja i otvaranja pupova. Kod suzbijanja grinja preporučljivo je koristiti više koncentracije sredstva.

CHROMOSUL 80, KUMULUS DF

Primjenjuje se u količini od 200-500 g na 100 l vode. Najveća dopuštena količina sredstva je 5 kg/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha. Količinu sredstva potrebno je prilagoditi razdoblju vegetacije, pritisku populacije grinja i osjetljivosti sorte. Suzbijanje ljeskove grinje provodi se u rano proljeće, u fazi bubrenja i otvaranja pupova. Kod suzbijanja grinja preporučljivo je koristiti više koncentracije sredstva. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak od 7 dana između primjena.

 

Prilikom pripreme i primjene navedenih pripravaka, pridržavati se priloženih uputa i postupati u skladu s njima.

Korisnici su obavezni voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja u pisanom ili elektronskom obliku.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije „prateći list“.

Pripravke treba koristiti isključivo prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis