Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Ozime žitarice su u različitim razvojnim fazama ovisno o vremenu kada su posijane. Pregledom parcela pod pšenicom i ječmom vidljivo je da su sa toplim vremenom krenuli i proljetni korovi, te je potrebno pregledati usjeve i izvršiti zaštitu od korova ako je potrebno jednim od herbicida vodeći računa o razvojnoj fenofazi kulturne biljke. Pri odabiru herbicida obavezno treba pročitati uputu u kojoj je navedeno u kojoj fenofazi pšenice ili ječma je preporučljivo primijeniti pojedini herbicid.

Vodeći računa o gore navedenom za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova moguće je primijeniti slijedeće herbicide: Deherban A extra, Hussar, Sekator,Mustang,Lancelot 450 WG,Vega, Basagran 480, Lontrel 300, Patrol 200 i dr.

Jednogodišnje travne korove moguće je suzbiti slijedećim herbicidima: Axial 50 EC, Foxtrot.

 

 Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis