Obavijest proizvođačima lijeske

Nakon provedene rezidbe lijeske potrebno je provesti zaštitu nasada pripravcima na bazi bakra koji će sanirati rane od rezidbe i zaštititi lijesku od infekcije bakteriozama i nekim gljivičnim uzročnicima.

Pripravci na bazi bakra registrirani na lijesci za tu namjenu su Champion WG 50 i Cuprablau Z 35.

Pripravci na bazi bakra mogu se kombinirati sa pripravcima na bazi sumpora, koji djeluju na lijeskovu grinju ( Phytophus avellanae). Primjenu navedenih fungicida planirati u vrijeme bubrenja pupova, kad temperature prijeđu 15 jer pri nižim temperaturama sumpor nije djelotvoran.

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis