Obavijest uzgajivačima bobičastog voća

Nakon provedene rezidbe i čišćenja nasada bobičastog voća potrebno je u fazi bubrenja pupova provesti zaštitu nasada pripravcima na bazi bakra kako bi spriječili infekcije gljivičnim oboljenjima.

Pripravak na bazi bakra registriran za bobičasto voće je Nordox 75 WG.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je primjenjivati prema priloženim uputama  i sukladno FIS bazi podataka.

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                     E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis