Obavijest proizvođačima lijeske

Nakon zimske rezidbe u nasadima lijeske potrebno je odraditi preventivnu zaštitu protiv bakterioza i gljivičnih oboljenja korištenjem preparata na bazi bakra: CHAMPION WG 50, CUPRABLAU Z 35 WG, NEORAM WG itd…

Očekuje se pojava ljeskove grinje (Phytophus avellanae) koja uzrokuje velike štete na lijesci u proljeće. Za zaštitu od grinje primijeniti MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS u fazi bubrenja pupova.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

 

   Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                     e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis