Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi koroviširokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…). Oni prezimljuju zajedno sa usjevom te su mu u proljeće konkurencija  za prostor, svjetlo, hranu, vodu. Herbicidi koji se primjenjuju u fazi nakon sjetve, a prije nicanja svoju djelotvornost u tlu zadržavaju sve do proljeće.

Poljoprivrednici koji su propustili jesensku primjenu herbicida, mogu od stadija busanja za suzbijanje širokolisnih korova upotrijebiti: Tornado forte, Legacy plus, Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Biathlon 4D, Nuance, Tribe 75 WG, Trailer, Grodyl …

 Jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove suzbijaju: Pallas 75 WG, Hussar OD, Sekator OD i dr.

Ukoliko su u usjevu prisutni uskolisni korovi, mogu se upotrijebiti Axial 50 EC ili Foxtrot.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr. 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

Pripremi za ispis