Obavijest proizvođačima jagoda

Nakon odstranjivanja ostataka lišća od prethodne sezone i provedenog čišćenja kako bi se osigurala bolja prozračnost grma i zaštita protiv pjegavosti lista ili bolesti korijena u nasadima jagoda preporučujemo primjenu fungicida na osnovi bakra.

Dopuštenje za primjenu u nasadima jagoda imaju pripravci: Neoram WG, Nordox 75 WG ili Cuprablau–Z (krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020. a  za primjenu zaliha 1.7.2021).

U nasadima jagoda u plastenicima  predlažemo vješanje plavih i žutih ljepljivih ploča za praćenje populacije tripsa i lisnih uši. Tamo gdje želimo smanjiti populaciju ovih štetnika potrebno je postaviti 20-24 ploče na 100 m² i to 15 tak cm iznad biljaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis