Obavijest vinogradarima

Povišene dnevne temperature potaknuti će bubrenje pupova vinove loze na ranim sortama i položajima uz more. Usmjerena zaštita od uzročnika crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola)  počinje se provoditi u vrijeme bubrenja pupova i razvojnog stadija vunastog pupa kad se primjenjuju pripravci na osnovi bakra sukladno registraciji i dozvoli http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši i štetnih grinja bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Radi smanjenja populacije lozinih grinja bakrenom pripravku je moguće dodati topivi sumporni pripravak u povišenoj koncentraciji , ali se u tom slučaju ne preporučuje dodavati mineralna ulja.

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Registrirana i dozvoljena sredstva zaštite bilja u Republici Hrvatskoj  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pripravke koristiti prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Nakon tretiranja ispunite evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić dipl .ing. agr.

Email: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis