Obavijest proizvođačima jabuke, kruške i dunje

Voćke su u fazi bubrenja pupova i preporuča se , nakon zimske rezidbe i uklanjanja mumificiranih plodova, tretirati preparatima na bazi bakra protiv krastavosti (Venturia inequalis – jabuka) , Venturia Pyrina – kruška  i bakterijske paleži (Erwinia amilovora) u fazi mirovanja do faze mišjih uši.

Dozvoljeni preparati su za krušku i jabuku su: Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50 WP, Champion WG 50 , Champion Flow SC, Neoram WG, Cuprablau Z 35, Bordoška juha 20 WP, Bordoška juha caffaro 20 WP.Također je moguća primjena kombinacije bakrenih preparata s mineralnim uljima – Mineralno svijetlo ulje ili Bijelo ulje (djeluju ovicidno- na jaja lisnih uši, .štitastih uši, jaja crvenog pauka. Od gotovih preparata dozvoljena je primjena Modrog ulja  ili Crvenog ulja (primjena je dozvoljena do 01.07.2021.)

Na dunji su dozvoljeni : Champion WG 50 (bakterijske i gljivične bolesti) , Neoram WG  (bakterijska palež i krastavost) i Cuprablau Z 35 WG (krastavost, rak kore, upala kore ,trulež plodova , trulež korijena i korjenovog vrata i bakterijske paleži)

Nasade je potrebno pregledati radi prezimljujućih oblika štetnika – crveni voćni pauk (Panonicus ulmi), lisne uši (Aphis pomi), kalifornijska štitasta uš , moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

U nasadima krušaka kao odrasli oblik prezimljava kruškina buha (Cacopsylla pyri) koju je kao značajnog štetnika potrebno pratiti i po potrebi suzbijati.

U zapuštenim i starijim voćnjacima moguća je pojava lišajeva, ali i u intenzivnim voćnjacima u vlažnijim dijelovima nasada. Mahovine i lišajevi nisu izravno štetni za voćku, ali mogu poslužiti kao dobro sklonite raznim štetočinama. Osim toga omogućavaju dugo zadržavanje vlage u nasadu što pogoduje širenju parazitskih gljiva. Lišajeve i mahovinu treba sa grana i stabla sastugati strugalicama, žičanim četkama ili rukavicama od žice. Takve voćke treba prije kretanja vegetacije poprskati trostrukom koncentracijom bakrenih preparata ili 3 postotnom koncentracijom zelene galice.

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti isključivo prema uputama  proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja nužno je zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Svaku uporabu sredstava za zaštitu bilja potrebno je unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

 sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis