Obavijest maslinarima

Prema vremenskoj prognozi tijekom sljedećih dana očekuje se stabilizacija vremena koju će poljoprivrednici iskoristiti za obavljanje zaostalih poljoprivrednih radova. Obzirom da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom prosinca i siječnja bilo kišno do ekstremno kišno vrijeme, preporučujemo ponoviti zaštitu maslina protiv uzročnika bolesti paunovog oka Spilocaea oleagina), jer su sredstva upotrijebljena iza berbe isprana a listovi su ostali nezaštićeni.

U maslinicima koji imaju vidljive simptome zaraze na listovima ili se nalaze na položajima povoljnijim za razvoj bolesti udoline, područja uz vodotokove u kojima se duže zadržava povišena vlaga zraka dati prednost organskim pripravcima: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Sugoby, Quimera.

Također se mogu koristiti pripravci na osnovi bakra: Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Nordox 75 WG, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Key, Codimur 50, Cupper Lainco,  Double Copper Key, Airone SC ili kombinacija bakra s mankozebom Codimur M, Laincobre M.

U maslinicima gdje je zabilježena prisutnost štitastih uši( maslininog medića, maslinine štitaste uši i dr.) bakrenom pripravku možete dodati mineralno ulje: Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje EC  ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje ili  Red Fox ).

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti samo  pripravke na osnovi bakra ( kojima se može dodati Bijelo ili Mineralno svijetlo ulje).

Kod primjene bakrenih sredstava na stablima zaraženim paunovim okom  moguća je pojava  tzv. bakrenog šoka koji se očituje u masovnom opadanju zaraženog lišća.

Tretiranje provesti za mirna vremena  uz obilan utrošak škropiva.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ !

Nakon primjene sredstva za zaštitu bilja popuniti evidencijske liste o uporabi SZB te praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Silvija Marušić  dipl.ing.agr.

Pripremi za ispis