PETA PREPORUKA – Određivanje tehnološke zrelosti maslina

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodi se praćenje tehnološke zrelosti (točan rok berbe maslina za preradu u ulje) u maslinarskim područjima RH, i to na devet područja uzgoja maslina: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije – Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 07. rujna 2020. i nastavlja se svakih 7 dana, do zaključno 23. studenoga 2020 godine.

→  Berba u većini hrvatskih maslinarskih područja je započela. Razlozi započete preuranjene berbe mogu biti i objektivni, jer su vremenski uvijati nestabilni, a i bojaznost radi povećanog napada štetnika, mada još nije trenutak za optimalnu berbu za većinu sorata.

→  Plod masline u maslinarskim područjima Republike Hrvatske većim je dijelom nezreo i nije za berbu tj. akumulacija ulja u suhoj tvari ploda nije završila. Kontinuirana mjerenja pokazuju da plod masline još uvijek značajno raste u masi i u količini ulja u suhoj tvari. Prema tome, plod još uvijek nije u optimalnom stanju za berbu, iako neke sorte (pogotovo introducirana sorta Leccino i Pendolino) imaju pokazatelje zrelosti, prema promijeni pigmenta. Te sorte prve mijenjaju boju pokožice te nakon određenog vremenskog razdoblja i dozrijevaju. Ta pojava je sortna karakteristika.

Promjena pigmenta pokožice masline je dobar znak da plod masline dozrijeva, ali on nije i nema nikakvu korelaciju s optimalnom količinom akumuliranog ulja u suhoj tvari ploda. Jedino praćenjem akumulacije ulja u suhoj tvari ploda (što se trenutno provodi), može se odrediti taj optimalan trenutak kada maslina završi svoj ciklus stvaranja ulja. Ako je maslina zdrava i u dobroj kondiciji, nju se još ne treba brati.

→  Kada govorimo o sorti masline Leccino, ponovno ističemo da ona nije i ne može biti rana sorta za branje u Hrvatskoj. Uzastopnim mjerenjima u istim uzgojnim područjima Istre i Dalmacije, unazad tri godine, ta sorta u ovom trenutku, kada se zbog promjene pigmenta donosi odluka o njezinom branju, ima deficit mase (svoje težine) 50 %. Sortna karakteristika težine Leccina je između 3,5 – 4,5 g, a prema priloženim mjerenjima u Tablici 5., ona trenutno iznosi 2,1 – 2,3 g. Paušalnim odlukama za berbu radi se velika šteta u kvaliteti i u količini maslinova ulja!

→  U priloženoj Tablici 5. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline, koji će im pomoći u donošenju odluke kada je optimalan rok za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima) te još nije za brati.

→  Pred nama je ljepše jesensko vrijeme i plod masline se dobro razvija, većih uboda šetnika nema, što ne znači da ih neće biti. I dalje se preporučuje zaštita sredstvima kraće karence.

→  Masline, koje su do sada prerađene, pokazuju male randmane, nego što je uobičajeno za rokove berbe prošlih godina. Razloga je više: prvo, što se mora uzeti u obzir, je velika količina vode koju je maslina nakupila i to u prosjeku od 3 – 5 %, kako za koju sortu pa su i randmani manji za navedeni postotak vode.

Drugi je razlog (ne) zrelost ploda masline za preradu u ulje pa stvarna količina ulja jako varira, jer se ulje pri stvaranju nalazi u citoplazmi biljne stanice, tj. masa molekule ulja je mala i teško ju je ekstrahirati. Pri približavanju optimalnoj tehnološkoj zrelosti ulje će se početi nakupljati u vakuolnom dijelu stanice i time povećavati masu. I tek će tada uljare moći učinkovito izdvojiti ulje i randmani će biti realniji. Stoga maslinari ne trebaju kriviti uljare za njihov gubitak ulja, jer se ono u ovome trenutku fizički i ne može kvalitetno odvojiti. Sada se samo plaća prerada, a ulje se gubi!

→  Preporuka maslinarima, koji se spremaju u berbu: kako je maslina u ovom trenutku još puna vode, preporučuje se da se s berbom pričeka još koji dan i maslinama dade nešto vremena da se isuši voda, tj. omogući se dodatno nakupljanje kvalitetnog ulja u biljnim stanicama.

Kako su dugoročne vremenske prognoze povoljne sve do polovice studenoga, bit će dovoljno vremena za obrati sve masline. Kiše, koje bi eventualno u međuvremenu i padale, neće pospješiti ponovno nakupljanje vode u plodu. Pogotovo u tehnološki zrelim maslinama za preradu u ulje!

→ Optimalnu tehnološku zrelost u prošlih sedam dana, prema kontinuiranom mjerenju tj. praćenju, pokazale su dvije sorte u cijelom uzgojnom području Republike Hrvatske. Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom na području cijele Dalmacije sorta OBLICA spremna je za branje! Na području zapadne obale Istre (južni dio, lokalitet Vodnjan), sorta BUŽA spremna je za branje! Za sjeverni dio Istre taj se rok očekuje za 7 dana.

Ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje.

 OBLICA I BUŽA na cijelom uzgojnom području Dalmacije i navedenom dijelu Istre spremne su za berbu tj. akumulirale su najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima.

 

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u svih 6 dosadašnjih rokova uzorkovanja, tablica 5.