Obavijest vinogradarima

Rane sorte vinove loze (Chardonnay, Portugizac Pinot sivi, Pinot crni  i dr.) ulaze u fazu promjena boje/šara ili mekšanje bobica te se u nasadima s navedenim sortimentom u narednom periodu preporuča obaviti zaštita zone grožđa pripravcima protiv sive plijesni (Botrytis cinerea): Switch 62,5 WG (karenca 21 dan), Geoxe (karenca 21 dan), Pyrus SC (karenca 28 dana), Teldor SC 500 (karenca 21 dan), Cantus (karenca 28 dana).

Tijekom mjeseca kolovoza potrebno je voditi računa  o pojavi pepelnice  (Unicinula necator) vinove loze osobito na sortama kasne epohe dozrijevanja, kod sorata koje ulaze u fenofazu promjena boje/šara ili mekšanje pepelnica postepeno prestaje biti dominantan fitopatološki problem na grožđu.

Važno je redovito provoditi vizualne  preglede zone grožđa, a pozornost usmjeriti na grozdove koji su više okrenuti prema unutrašnjosti trsa i koji su zaštićeni lišćem.

Za suzbijanje pepelnice moguća je primjena fungicida: Luna Experience SC (karenca 14 dana), Luna Privilege (K 21), Dynali (K 21), Kristal KS (K 28), Collis (K 28) Kusabi (karenca 28 dana), sumporni pripravci (karenca 35 dana).

Ukoliko se sumporni pripravci koriste u kombinaciji sa fungicidima iz skupine ditiokarbamata karenca se na vinovoj lozi produljuje na 56 dana.

Za suzbijanje plamenjače  (Plasmopara viticola) mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra (karenca 35 dana). Važno je znati da je primjena bakra ograničena na najviše 3-4 kg čiste aktivne tvari tvari/ha tijekom vegetacijske sezone. U mladim nasadima mogu se koristiti i pripravci navedeni u preporuci od 24.7.2020.

Tretiranja obavljati u večernjim ili ranim jutarnjim satima (izbjegavati visoke temperature tijekom dana)!

U slučaju nevremena praćenog tučom koristiti pripravke na osnovi folpeta, te u uvjetima stresa biljke primijeniti energetske biostimulatore: Drin, Amalgerol, Megafol, Trainer ili Polyamin, i dr.

Zbog visokih temperatura zraka i stresa na biljke navedeni biostimulatori mogu se primijeniti i u mladim vinogradima.

Podsjećamo na obavezno provođenje svih mjera propisane Naredbom o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja  i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018, NN 63/2019).

Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 70/2020) utvrđena su područja u RH u kojima se propisane mjere Naredbom moraju provoditi.

Neke od propisanih mjere koje u demarkiranim područjima moraju provoditi svi posjednici vinove loze su:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korjenjem.
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
  • Krčenje zapuštenih vinograda
  • Praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball)  žutim ljepljivim pločama, te ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdila prisutnost odraslih oblika vektora obaviti i treće tretiranje vodeći računa o karencama primijenjenih insekticida. Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis